Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

agvgos posimoy neroy 3Με στόχο την μέγιστη αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού και της μείωσης απωλειών του δικτύου ύδρευσης, με το σωστό χειρισμό λειτουργίας των αντλιών και γεωτρήσεων, καθώς επίσης και τη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους, η ΔΕΥΑ Θέρμης υπέβαλλε σχετική πρόταση, η οποία εγκριίθηκε από το Φορέα Ε.Υ.Δ. ΕΠ “Υποδομές  Μεταφορών  Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” και προχωρά το επόμενο διάστημα στην εγκατάσταση ενός συστήματος τηλεμετρίας/τηλεελέγχου. Το έργο θα περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και τηλειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου τύπου SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) , το οποίο δίνει τη δυνατότητα ορθής εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας του συνολικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Θέρμης.

systhma elegxoy neroy kalh
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.610.264,00 ευρώ και αφορά την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος παρακολούθησης και τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού των μονάδων γεωτρήσεων, των αντλιοστασίων και των δεξαμενών αποθήκευσης νερού. Αναλυτικά το συνολικό σύστημα τηλεμετρίας περιλαμβάνει τα υποσυστήματα:
α) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου που θα τοποθετηθεί σε κτίριο του Δήμου στο κέντρο της πόλης απ’ όπου θα εκτελείται ο τηλεέλεγχος και ο τηλεχειρισμός του δικτύου ύδρευσης. Η εγκατάσταση του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό τη διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, την έγκαιρη ειδοποίηση και τον περιορισμό διαρροών, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.
β) Τοπικούς σταθμούς που θα τοποθετηθούν σε θέσεις ελέγχου για το δίκτυο ύδρευσης και απ’ όπου θα παρέχεται τοπικός έλεγχος και τηλεχειρισμός καθώς και,
γ) Δίκτυο επικοινωνιών για την τηλεεπικοινωνία του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου με τους τοπικούς σταθμούς που αποτελείται από το απαραίτητο υλικό και λογισμικό επικοινωνίας.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка