Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

dhmarxeioΤην υποβολή δύο προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με στόχο τη βελτίωση των υποδομών της Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς και την ενδυνάμωση των τεχνικών υποδομών και των υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, ενέκρινε κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του, την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018, το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης. Βασικοί στόχοι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» είναι η ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, η βελτίωση των υποδομών, η αύξηση της απασχόλησης, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Δήμων. Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2018-2022, με δυνατότητα παράτασης.

sxoleio thermi 2Οι άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» είναι: α) Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος, ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων. β) Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω. Ο Δήμος Θέρμης καταθέτει δύο σχετικά αιτήματα χρηματοδότησης στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορούν σε δαπάνες εγκεκριμένων δράσεων  και συγκεκριμένα: στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ-055), με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Θέρμης» συνολικού προϋπολογισμού 319.500,00 ευρώ. Με τη συγκεκριμένη πρόσκληση, χρηματοδοτείται η επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων με στόχο τη βελτίωση των υποδομών της Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

sxoleio thermiΣτο πλαίσιο επίσης της Πρόσκλησης Ι, του Άξονα Προτεραιότητας: Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος, ο Δήμος Θέρμης καταθέτει πρόταση χρηματοδότησης για την «Προμήθεια διαμορφωτή γαιών (GRADER) », με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ-055) ύψους 185.000,00 ευρώ. Θυμίζουμε ότι βασικά κριτήρια για την επιλογή όλων των δράσεων του Προγράμματος είναι: α) η συμβολή των υπό ένταξη μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους αναπτυξιακούς στόχους του προγράμματος, β) η συμβολή στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου και γ) γενικότερα η σκοπιμότητα, ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας και η ωριμότητα υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων.

greinterΗ απόφαση ένταξης του κάθε έργου στο Πρόγραμμα εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής και στηρίζεται στην αξιολόγηση των προτάσεων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά προσδιορίζονται στις σχετικές προσκλήσεις.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка