Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

PAIDIKOS RAIDESTOU
Όπως είναι γνωστό στο πλαίσιο του Προεδρικού Διατάγματος υπ’αρίθμ. 99/2017 (ΦΕΚ 141 Α΄/28-9-2017) καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις παρ.1 και 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 99/2017:
«1. Στους ήδη λειτουργούντες Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών, για τους οποίους θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επείχε η συστατική πράξη του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου, χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, μετά από διενέργεια αυτοψίας και σύνταξη τεχνικής έκθεσης από διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ως προς την επικινδυνότητα του κτιρίου και την καταλληλότητα της χρήσης, και εφόσον, έως την 31-7-2018:

DSC9789

α. διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας,
β. διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμοποίησης του κτιρίου
γ. διαθέτουν μισθωτήριο συμβόλαιο σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου ή απόφαση παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης ή παραχωρητήριο
δ. ελεγχθούν και προσαρμοστούν ανάλογα στις διατάξεις των στοιχείων Γ2 και Δ του άρθρου 4
ε. περιφραχθούν οι χώροι κάτω από οικοδομικές προεξοχές ύψους κάτω των 2,20 μ.
στ. ελεγχθεί η ασφάλεια του εξοπλισμού υπαίθριων χώρων
ζ. προσαρμοστεί ο αριθμός των φιλοξενούμενων παιδιών στη δυναμικότητα των υπαρχόντων κτιρίων.

PAIDIKOS VASSILIKA
Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου με σκοπό να εκδοθούν οι άδειες λειτουργίας των επτά (7) Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών του Δήμου Θέρμης που λειτουργούν από το 2011 υπό την αρμοδιότητα του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής». Με συντονισμένες κινήσεις, επανειλημμένες συναντήσεις με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες , κάτω από την επίβλεψη του Δημάρχου Θέρμης κ. Θόδωρου Παπαδόπουλου, τα στελέχη και ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. , πρόλαβαν τις χρονικές προθεσμίες και έτσι στις 3 Σεπτεμβρίου άνοιξαν όλες οι πόρτες των αδειοδοτημένων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. Μία κατάκτηση που οφείλεται σε ένα μεγάλο ποσοστό στην αποτελεσματική συνεργασία που αναπτύχθηκε με το αρμόδιο Τμήμα Παιδικών Σταθμών και Εποπτείας του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα την Προϊσταμένη κα Ευρυδίκη Βαρδάκα και το στελεχιακό δυναμικό του τμήματος.
Πλέον, τα 33 τμήματα των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών μπορούν να φιλοξενήσουν 619 παιδιά εκ των οποίων 234 βρέφη και 385 νήπια. Στα φιλοξενούμενα παιδιά παρέχεται δωρεάν σίτιση και υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης των νηπίων εντός των ορίων του Δήμου Θέρμης. Το εξειδικευμένο, άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό των Παιδικών Σταθμών αλλά και η ασφάλεια και ο εξοπλισμός των εσωτερικών χώρων και των αυλών, παρέχουν στους γονείς τη σιγουριά ότι τα παιδιά τους θα τύχουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση κάτω από τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες.
Να σημειωθεί πως στους Δημοτικούς Σταθμούς του Δήμου Θέρμης συνεχίζονται οι εγγραφές των δικαιούχων της 1ης κατανομής αξιών τοποθέτησης (voucher) παράλληλα με την τοποθέτηση παιδιών μέσω μηνιαίας καταβολής χρημάτων (τροφεία). Λόγω πληθώρας παιδιών που έμειναν εκτός παιδικών σταθμών, η ΕΕΤΑΑ ενημέρωσε μέσω του Δ/ντα Συμβούλου της, ότι μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη θα δώσει επιπλέον 30.000 voucher σε δικαιούχους πρόσθετης αξίας τοποθέτησης.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка