Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής αναγράφηκε στην διακήρυξη 53772/30-12-2015 και στην 53773/30-12-2015, σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ότι…

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης (Σωτήρη Πέτρουλα 24 – θέρμη, ΤΚ 57001), στις 15/01/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:00 (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) και μέχρι 10:30 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτή θα γίνει στις 22/01/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:00 (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) και μέχρι 10:30 στον ίδιο τόπο και ώρα.
Οι ορθές ημερομηνίες είναι 15/01/2016 και 22/01/2016 αντίστοιχα… τα υπόλοιπα στοιχεία (ημέρα, ώρα κλπ…) ισχύουν όπως αναφέρονται.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο