Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Δήμος Θέρμης σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 28955/20-8-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων και σύμφωνα με νεότερες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών ( α.π. 52879/21-8-2020) , σας ενημερώνει για τα κάτωθι:

1. Με το ΦΕΚ  3447/β/18-8-2020 και ΦΕΚ 3485/Β/22-8-2020, τροποποιήθηκε η υπ. αριθμ. 50175/7-8-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. Συγκεκριμένα:

α) Ως προς την ειδικότητα ΥΕ Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων δεν απαιτείται το τυπικό προσόν της κατοχής απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

2.  Η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών, μοριοδοτείται ως εξής:

α) Δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με την ήδη αναρτηθείσα ανακοίνωση εξακολουθεί να είναι από την Δευτέρα 24-8-2020 έως και την Τετάρτη 26-8-2020 ( και με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας ).

β) Σύμφωνα με νεότερες οδηγίες του ΥΠΕΣ , όσοι υποψήφιοι κατέθεσαν αιτήσεις ΕΝΤΟΣ της προθεσμίας ( δηλαδή από την Δευτέρα 24/8 )με το ΠΑΛΑΙΟ  έντυπο και έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου ΔΕΝ θα υποβάλλουν ξανά ΝΕΑ αίτηση με το ΝΕΟ έντυπο. Τα μόρια που θα προκύψουν από τον αριθμό των ανατεθεισών αιθουσών θα συμπληρωθούν στους πίνακες κατάταξης από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις των σχολικών επιτροπών που ειδικά μόνο για φέτος θα ζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τις σχολικές επιτροπές.

γ) Όσοι υποψήφιοι ΔΕΝ έχουν καταθέσει ακόμα αίτηση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το ΝΕΟ έντυπο και να συμπληρωθεί ο αριθμός των αιθουσών, όπως αναγράφεται στην βεβαίωση της σχολικής Επιτροπής.

δ) Τα δικαιολογητικά πρόσληψης θα πρέπει ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ έως και την τελευταία ημέρα λήξης της προθεσμίας των αιτήσεων ( Τετάρτη 26-8-2020) και να είναι σε ισχύ ( π. χ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ( όχι παλαιότερης έκδοσης από την 24-6-2020 , Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) που να είναι σε ισχύ.

ε) Τέλος, κατά το σκέλος που αφορά τη δήλωση προτίμησης των υποψηφίων για θέσεις μερικής ή πλήρους απασχόλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα και  για τις δύο κατηγορίες θέσεων, δηλώνοντας σειρά προτίμησης (1,2).

Στην περίπτωση αυτή συντάσσονται από το Δήμο δύο (2) διακριτοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.

– Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, σχετικά με την προκήρυξη, όπως απευθυνθείτε στο τηλ. 2313-300747.

– Για ενημερωθείτε σχετικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου, που έλαβε η αίτηση σας, όπως απευθυνθείτε αποκλειστικά στα τηλ. 2313-300700 και 701.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ  : Νέο έντυπο αίτησης

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο