ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

eikona tsadaΟ Δήμος Θέρμης έχει συντάξει Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ), με βάση την υποχρέωση του που απορρέει από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων (ν.4042/2012, ΦΕΚ 24 Α και Οδηγία 2008/98/ΕΚ) και βρίσκεται στη διαδικασία διαβούλευσης και έγκρισης αυτού, προκειμένου να το αποστείλει στον οικείο Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Το τεύχος του ΤΣΑΔΑ βρίσκεται εδώ: Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Θέρμης

Καλούνται οι πολίτες που επιθυμούν να εκφράσουν τις απόψεις τους, να αποστείλουν ηλεκτρονική επιστολή  (mail) στην ηλεκτρονική δ/νση: public-news@thermi.gov.gr μέχρι την Τετάρτη 6/4/2016 στις 15:00.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο