Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

κατάλογοςΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4/2-2-2018(τ. ΑΣΕΠ) η προκήρυξη 3Κ/2018 για την πλήρωση 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για αποφοίτους πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών). Με βάση την  παραπάνω προκήρυξη, ο δήμος Θέρμης θα προβεί σε πλήρωση πενήντα εννέα(59) θέσεων τακτικού προσωπικού στις παρακάτω ειδικότητες:

ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας (1 θέση)

ΔΕ Ηλεκτρολόγων (1 θέση)

ΔΕ Ηλεκτρολόγων Οχημάτων (1 θέση)

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών-Μηχανολόγων Οχημάτων (1 θέση)

ΔΕ Οδηγών (Ε κατηγορίας) (2 θέσεις)

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Γ κατηγορίας) (10 θέσεις)

ΔΕ Οδηγών Γεωργικού Ελκυστήρα (2 θέσεις)

ΔΕ Οικοδόμων (2 θέσεις)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (2 θέσεις)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Γκρέϊντερ) (1 θέση)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (τύπου JCB) (1 θέση)

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (35 θέσεις)

Οι υποψήφιοι καταθέτουν αιτήσεις συμμετοχής αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σε προθεσμίες που προβλέπονται από την προκήρυξη (σελ. 323 προκήρυξης).

Στη συνέχεια υποχρεούνται να αποστείλουν με συστημένη επιστολή τα δικαιολογητικά που προβλέπονται (σελ.324 προκήρυξης). Επισημαίνεται ότι τόσο η συμπλήρωση της αίτησης όσο και η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των υποψηφίων.


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window