ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Ενημέρωση|

afisa_sbak_mikra-01Ο Δήμος Θέρμης, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. εκπονεί Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με στόχο παρεμβάσεις και έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό, για τα ελληνικά δεδομένα έργο, που θα επιλέξει και θα ιεραρχήσει έργα και παρεμβάσεις με βάση τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες του Δήμου Θέρμης καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους για την περιοχή και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη μετακίνησή τους στις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε καθεμία από τις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.
Η διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) θα γίνει ανά Δημοτική Ενότητα:
• Στη Δημοτική Ενότητα Βασιλικών, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Κοινοτικό Κατάστημα Βασιλικών), τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ώρα 18.00.
Στη Δημοτική Ενότητα Μίκρας, στο Κοινοτικό Κατάστημα Τριλόφου, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ώρα 18.00 .
• Στη Δημοτική Ενότητα Θέρμης, στο Κοινοτικό Κατάστημα Νέας Ραιδεστού, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, ώρα 18.00. Τι είναι ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας;
Τα τελευταία χρόνια νέες προκλήσεις έχουν προκύψει στον τομέα των αστικών μεταφορών, καθώς η ολοένα και αυξανόμενη αστικοποίηση δημιουργεί «πιέσεις» στα υπάρχοντα μεταφορικά συστήματα. Η υπερβολική χρήση του αυτοκινήτου έναντι περιβαλλοντικά φιλικών τρόπων μετακίνησης, η έλλειψη χώρων στάθμευσης, τα ζητήματα ασφάλειας στις μετακινήσεις είναι προβλήματα γνωστά και ενίοτε γνώριμα σε πολλούς. Η αυξανόμενη βαρύτητα των επιπτώσεων των κυκλοφοριακών προβλημάτων στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, την οικονομία και την κοινωνία έχουν οδηγήσει στην ανάγκη μιας νέας θεώρησης για τον σχεδιασμό των μεταφορών.
Ως απόρροια των παραπάνω, η έννοια της «βιώσιμης αστικής κινητικότητας» έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται ευρέως στον τομέα των μεταφορών και τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας προωθούνται με ταχείς ρυθμούς στην Ευρώπη, τόσο ως εργαλείο για την αντιμετώπιση προβλημάτων, όσο και ως μέσο για τη διεκδίκηση πρόσθετων πόρων.
Το Σ.Β.Α.Κ. είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που δημιουργείται με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και την περιφέρειά τους, παρέχοντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασίζεται σε πρακτικές σχεδιασμού που λαμβάνουν υπόψη τις αρχές του ενιαίου σχεδιασμού, της συμμετοχής και της αξιολόγησης.
Γιατί σε αφορά;
Ένα Σ.Β.Α.Κ. καταλήγει στις δράσεις και τα έργα που επιδιώκουν να εφαρμόσουν οι Δήμοι, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος αστικών μετακινήσεων. Στοιχείο καινοτομίας των Σ.Β.Α.Κ. είναι η εμπλοκή των πολιτών στον σχεδιασμό. Οι πολίτες καταθέτουν τις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις τους, συμμετέχοντας στον σχεδιασμό ήδη από τα πρώτα βήματά του.
Το Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Θέρμης θα προσδιορίσει τις προτεραιότητες στους τομείς συγκοινωνιακού, κυκλοφοριακού και πολεοδομικού σχεδιασμού, με βάση τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας και θα επιλέξει έργα και παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων προτείνοντας την ιεράρχηση και τον προγραμματισμό τους.
Τα έργα και οι παρεμβάσεις θα επηρεάσουν πτυχές της καθημερινότητας των πολιτών.Είναι, συνεπώς, σημαντικό να γνωρίζουν και να έχουν λόγο στις αποφάσεις αυτές.

p


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο