ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ενημέρωση, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Στην κατασκευή δύο υδατοδεξαμενών στις κοινότητες Καρδίας και Τριλόφου προχωρά ο δήμος Θέρμης με στόχο την ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας αυτών των δύο περιοχών. Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο δήμος Θέρμης κατέθεσε πρόταση για την κατασκευή αυτών των δύο υδατοδεξαμενών η οποία εγκρίθηκε και πρόκειται να χρηματοδοτηθεί με το ποσόν των 323.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Μέτρου 8: «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών”, στο υπομέτρο 8.3 που αφορά την «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Συγκεκριμένα, ο δήμος Θέρμης πρόκειται να προχωρήσει στην κατασκευή δύο μεταλλικών κλειστών υδατοδεξαμενών χωρητικότητας 400 κ.μ. η κάθε μία, στις δασικές θέσεις «Αγία Άννα Κοτρώνι» της Κοινότητας Τριλόφου και «Τσαΐρια» της Κοινότητας Καρδίας. Παράλληλα το έργο περιλαμβάνει:

-την τοποθέτηση δύο πυροσβεστικών κρουνών.

– την κατασκευή των αγωγών μεταφοράς νερού από παρακείμενες πηγές τροφοδοσίας προς τις δεξαμενές διαμέτρου Φ90 και συνολικού μήκους 35m με τα αντίστοιχα φρεάτια.

– την κατασκευή των αγωγών μεταφοράς νερού από τις δεξαμενές προς τους αντίστοιχους κρουνούς διαμέτρου Φ125 και συνολικού μήκους 770m με τα αντίστοιχα φρεάτια.

Η συνολική δασική έκταση που καλύπτεται με τη κατασκευή των υδατοδεξαμενών αυτών ανέρχεται στα 15.123,80 εκτάρια.

Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων επιτυγχάνεται σημαντική βελτίωση ως προς την πύκνωση του δικτύου των σημείων υδροληψίας και την εξασφάλιση σημαντικών ποσοτήτων νερού σε περιοχές στις οποίες τα υφιστάμενα αντίστοιχα σημεία είναι περιορισμένα και μικρής χωρητικότητας. Παράλληλα επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη και αμεσότερη επέμβαση για την κατάσβεση μίας ενδεχόμενης πυρκαγιάς με σημαντικά διαθέσιμες ποσότητες ύδατος που θα υπάρχουν αποταμιευμένες στην περιοχή.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο