ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

seminari kk 1Επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο “Οργάνωση και διοίκηση του Προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)”, που υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση του κοινού σχετικά με το εν λόγω επίδομα παρακολούθησαν στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θέρμης, από τις 5 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2018. Στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν σημαντικές θεματικές ενότητες γύρω από το σκοπό, τη φιλοσοφία και το σύστημα διαχείρισης του προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)” αλλά και το Θεσμικό πλαίσιο.

sem kk 4Αναλυτικά οι θεματικές ενότητες περιελάμβαναν:
• Εισαγωγή, περιεχόμενο και στόχοι του Προγράμματος. Παρουσίαση του ΕΚΔΔΑ και του Ε.Π “Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα”
• Οργάνωση και διοίκηση του προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) – Πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά των δικαιούχων”
• Ειδικά θέματα διαχείρισης ηλεκτρονικών δεδομένων στο πλαίσιο του προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)”
• Βασικές έννοιες, αρχές και μηχανισμοί των Συστημάτων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
• Συστήματα Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στην Ε.Ε – Συγκριτική Παρουσίαση – Εμπειρία από την πρόσφατη εφαρμογή σε επιλεγμένες χώρες της Ε.Ε
• Σκοπός, φιλοσοφία και σύστημα διαχείρισης του προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)” – Θεσμικό πλαίσιο
• Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

sem kk 3
Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν ο κ. Γιώργος Πλανήτερος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο κ. Στάθης Μαρίνος, υπεύθυνος του σχεδιασμού της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΚΕΑ και η κ. Ελένη Κοντονάσιου, Τμηματάρχης Πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Θυμίζουμε ότι τα προγράμματα επιμόρφωσης που σχεδιάζει και υλοποιεί το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης είναι πιστοποιημένα και αποσκοπούν στην αποτελεσματική υλοποίηση των δημοσίων πολιτικών για τη διοικητική μεταρρύθμιση και την αποκέντρωση, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την υγεία, την κοινωνική πολιτική και την κοινωνική αλληλεγγύη. Κατ’ επέκταση, τα καταρτισμένα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας βρίσκονται στη διάθεση των πολιτών, ώστε να παρέχουν συνεχώς εξειδικευμένες και βελτιωμένες πληροφορίες.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο