ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Κέντρα δια βίου μάθησης|

Από το Νοέμβριο ενδέχεται να ξεκινήσουν τα πρώτα τμήματα του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θέρμης για την τρέχουσα εκπαιδευτική χρονιά, σύμφωνα με πρόσφατη πληροφόρηση από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Η καθυστέρηση οφείλεται σε νομικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν και αφορούν στην πρόσληψη, πληρωμή και ασφάλιση των εκπαιδευτών σε πανελλαδικό επίπεδο. Επομένως για την καθυστέρηση αυτή ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος Θέρμης και το Κ.Δ.Β.Μ. Όπως πάντοτε οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά λίγες ημέρες πριν την έναρξη του τμήματος, για το οποίο έχουν υποβάλλει αίτηση.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας- Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελλημικό Δημόσιο).

GGdiabiouGGdiabioukdvmχωρίς τίτλο

GGdiabiou


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο