ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Ενημέρωση|

Από το υπ’ αριθμ. 12/18-05-2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης και την υπ’ αριθμ. Απόφαση 198/2016  με  θέμα: «Εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών στον δήμο Θέρμης».

198-2016(1)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο