Περιστερά|

_1_2018__ΣΥΖΗΤΗΣΗ_ΚΑΙ_ΛΗΨΗ_ΑΠΟΦΑΣΗΣ_ΓΙΑ_ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ_ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ_ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ_

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αγία Παρασκευή|

_1_2018_ΛΗΨΗ_ΑΠΟΦΑΣΗΣ_ΣΧΕΤΙΚΑ_ΜΕ_ΤΟ_ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ_ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ_ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ_ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αγία Παρασκευή, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων|

ΑΠΟΦΑΣΗ_6_2017 Επέκταση της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Θέρμης


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Μίκρα, Πλαγιάρι|

24-2017 Παραχώρηση οικοπέδου στην εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέο Ρύσιο|

01-2017 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Μίκρα, Τρίλοφος|

24-2016 Χωροθέτηση πράσινων σημείων γειτονιάς


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Ταγαράδες|

24-2016 Χωροθέτηση Πράσινων Σημείων γειτονιάς


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Ταγαράδες|

23-2016 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Ταγαράδες|

22-2016 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέα Ραιδεστός|

14-2016 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά, Σουρωτή|

06-2016 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Ταγαράδες|

17-2016 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Άγιος Αντώνιος - Μονοπήγαδο, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά|

09-2016 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά, Περιστερά|

09-2016 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αγία Παρασκευή, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά|

08-2016 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Μίκρα, Τρίλοφος|

14-2016 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέα Ραιδεστός|

11-2016 Αλλαγή του υφιστάμενου ωραρίου χρήσης μουσικής


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Ταγαράδες|

14-2016 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέο Ρύσιο|

11-2016 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Ταγαράδες|

13-2016 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Ταγαράδες|

10-2016 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ψυχαγωγικών παιχνιδιών


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέο Ρύσιο|

09-2016 Αδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Καρδία, Μίκρα|

04-2016 Λήψη απόφασης σχετικά με την αναβάθμιση της περιοχής Πηγάδι


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέα Ραιδεστός|

04-2016 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αγία Παρασκευή, Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά|

04-2016 Απαλλαγή τελών ενταφιασμού δημότη


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Ταγαράδες|

08-2016  Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά, Περιστερά|

03-2016 Αποξήλωση πασσάλων


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Θέρμη, Νέο Ρύσιο|

08-2016 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Μίκρα, Πλαγιάρι|

07-2016 Αδεια λειτουργίας μουσικής


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αγία Παρασκευή, Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά|

03-2016 Απαλλαγή δημοτών από τα τέλη παράτασης ταφής


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Καρδία, Μίκρα|

03-2016 Λήψη απόφασης σχετικά με τα τέλη παράτασης ταφής


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά, Περιστερά|

02-2016 Απαλλαγή δημοτών από τα τέλη παράτασης ταφής


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Κάτω Σχολάρι, Μίκρα|

03-2016 Λήψη απόφασης σχετικά με τα τέλη παράτασης ταφής


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση