ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Μίκρα, Τρίλοφος|

24-2016 Χωροθέτηση πράσινων σημείων γειτονιάς


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά, Περιστερά|

03-2016 Αποξήλωση πασσάλων


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Μίκρα, Πλαγιάρι|

07-2016 Αδεια λειτουργίας μουσικής


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.