Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά, Βασιλικά - Λακκιά|

19-2016 Χωροθέτηση Πράσινου Σημείου γειτονιάς

20-2016 Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης

21-2016 Ανάκληση της με αριθμ. 43-2015 απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου Βασιλικών

22-2016 Εξέταση αιτήματος Πολιτικής Προστασίας Εθελοντών Βασιλικών

23-2016 Συζήτηση περί της λειτουργίας ΕΠΑΛ Βασιλικών

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Βασιλικά, Βασιλικά - Λακκιά|

30-2015 Γνωμοδότηση επί του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων

31-2015 Εύρεση κοινόχρηστου χώρου για τη δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης ογκωδών αποβλήτων

32-2015 Εξέταση αιτήματος για μίσθωση τμήματος δημοτικού ακινήτου

33-2015 Δωρεάν παραχώρηση μνήματος στα κοιμητήρια

34-2015 Τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης σε κόμβο της οδού Αγ. Αναστασίας

35-2015 Διοργάνωση εορτασμού Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Λακκιάς

Αφήστε μια απάντηση