ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής|

29-2017 Xωρική μεταβολή των υπάριθμ. 14και 16 τεμ. του ο.τ.16 αγρόκτημα Ν Ρυσίου.

30-2017 Τσιμεντόστρωση πεζόδρομου στη Δ.Κ

31-2017 Τεχνική περιγραφή έργων βελτίωσης σύνδεσης οικ. 01ν του ο.τ. 176α με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο

32-2017 Προσθήκη στον κανονισμό χρήσης και λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων Δ. Θέμης


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο