ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης αναρτά τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, επιτυχόντων και απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 (Α.Π. 11145/16-02-2021και ΑΔΑ: ΩΔ4ΠΩΡΣ-ΖΘ0) για την πρόσληψη 16 ατόμων 8/μηνης πλήρης απασχόλησης ( κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ –ΚΩΔΙΚΟΣ 101 – Α.Π

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ –ΚΩΔΙΚΟΣ 102 – Α.Π

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ –ΚΩΔΙΚΟΣ 103 – Α.Π

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ –ΚΩΔΙΚΟΣ 104 – Α.Π

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ –ΚΩΔΙΚΟΣ 105 – Α.Π

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ –ΚΩΔΙΚΟΣ 106 – Α.Π

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ –ΚΩΔΙΚΟΣ 107 – Α.Π

101-ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (Γ΄ ΚΑΤ. & ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ)_1 – Α.Π

102-ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (Γ΄ & Ε΄ ΚΑΤ. & ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ)_1 – Α.Π

103-ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ_1 – Α.Π

104-ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ_1 – Α.Π

105-ΥΕ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ_1 – Α.Π

106-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ_ ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ_1 – Α.Π

107-ΥΕ ΠΛΥΝΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ_1 – Α.Π

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ–ΚΩΔΙΚΟΣ 101 – Α.Π

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ–ΚΩΔΙΚΟΣ 102 – Α.Π

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ–ΚΩΔΙΚΟΣ 103 – Α.Π

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ–ΚΩΔΙΚΟΣ 104 – Α.Π

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ–ΚΩΔΙΚΟΣ 105 – Α.Π

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ–ΚΩΔΙΚΟΣ 106 – Α.Π

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ–ΚΩΔΙΚΟΣ 101 – Α.Π – ΑντιγραφήΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ–ΚΩΔΙΚΟΣ 102 – Α.Π – Αντιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ–ΚΩΔΙΚΟΣ 103 – Α.Π – Αντιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ–ΚΩΔΙΚΟΣ 104 – Α.Π – Αντιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ–ΚΩΔΙΚΟΣ 105 – Α.Π – Αντιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ–ΚΩΔΙΚΟΣ 106 – Α.Π – Αντιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ–ΚΩΔΙΚΟΣ 107 – Α.Π – Αντιγραφή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΩΔ.104

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΩΔ.105

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΩΔ.106


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο