ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 1/2015 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Θέρμης που εδρεύει στη Θέρμη.

Συγκεκριμένα:

Κωδικός 101 – ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Γ΄ Κατηγορίας) -Θέσεις 11

Κωδικός 102 – ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Ε΄ Κατηγορίας)- Θέσεις 3

Κωδικός 103 – ΔΕ Οδηγός Σαρώθρου -Θέσεις 1

Κωδικός 104 – ΔΕ Οδηγός Γεωργικού Ελκυστήρα (τρακτέρ) -Θέσεις 2

Κωδικός 105 – ΔΕ Χειριστών Πολυμηχανήματος -Θέσεις 2

Κωδικός 106 – ΔΕ Χειριστής Γκρέϊντερ -Θέσεις 1

Κωδικός 107 – ΔΕ Χειριστής JCB -Θέσεις 1

Κωδικός 108 – ΔΕ Χειριστής Οδοστρωτήρα- Θέσεις 1

Κωδικός 109 – ΔΕ Ηλεκτρολόγος (Εναερίτης)- Θέσεις 1

Κωδικός 110 – ΔΕ Οικοδόμων -Θέσεις 2

Κωδικός 111 – ΥΕ Εργάτες/τριες Αποκομιδής Απορριμμάτων -Θέσεις 15

Λόγω ισοβαθμίας οι τέσσερεις από τις έντεκα θέσεις του κωδικού 111 ΥΕ Εργάτες/τριες Αποκομιδής Απορριμμάτων, θα προκύψουν μετά από κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που έχουν συγκεντρώσει την ίδια βαθμολογία.

Μετά από δημόσια κλήρωση που διενεργήθηκε προέκυψαν τα εξής αποτλέσματα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (κωσικός:111)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο