ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Σήμερα Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 στο Δημαρχιακό Κτίριο, Δημοκρατίας 1, στον 1ο ορ. πραγματοποιήθηκε δημόσια κλήρωση των ισοβαθμούντων  προκειμένου να αναδειχτεί ο διοριστέος (κωδ.106) ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για το “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης” και “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θέρμης”.

πρακτικό δημόσιας κλήρωσης


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Σήμερα Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχιακό Κτίριο, Δημοκρατίας 1, στον 1ο ορ. πραγματοποιήθηκε δημόσια κλήρωση των ισοβαθμούντων  προκειμένου να αναδειχτεί ο διοριστέος (κωδ.103) ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για το “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης” και “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θέρμης”.

Αποτελέσματα δημόσιας κλήρωσης


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο