ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Περισσότερα από 1.100 αιτήματα πολιτών καθώς και σχολείων δέχθηκε και διεκπεραίωσε κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2022 (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος), το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του δήμου Θέρμης. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα από τα 1.155 αιτήματα τα 313 ήταν γραπτά, τα 287 ήταν προφορικά και τα 555 ήταν μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα novoville. Από το σύνολο των 1.155 αιτημάτων του Δ΄ τριμήνου 2022, το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, ολοκλήρωσε τα 878, ενώ διεκπεραίωσε και 234 επιπλέον αιτήματα τα οποία είχαν υποβληθεί κατά το προηγούμενο διάστημα και  εκκρεμούσαν, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού και φόρτου εργασίας είτε λόγω έλλειψης υλικών.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 

ΓΡΑΠΤΑ (ΙΡΙΔΑ) 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ NOVOVILLE 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

131

214

156

501 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΠ 

11

34

82 

43

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

171

1

49

221 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

313 

555 

287 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

1.15

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 

ΓΡΑΠΤΑ (IRIS) 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ NOVOVILLE 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

107 

126 

139 

372 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΠ 

219 

109 

335 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

126 

44 

171 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

240 

346 

292 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 

878 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΑΛΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ  Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 

 

ΓΡΑΠΤΑ (IRIS)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ NOVOVILLE

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

89 

42 

17 

148 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΠ 

17 

22 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

43 

20 

64 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 

234

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 (ΣΥΝΟΛΟ 1 + ΣΥΝΟΛΟ 2) 

1.112

Τα αιτήματα αφορούσαν κυρίως αποκαταστάσεις βλαβών σε τσιμεντοστρωμένους και ασφαλτοστρωμένους δρόμους και πεζοδρόμια, σε πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας, και ονοματοδοσίας οδών, καθρέφτες ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων, τοποθέτηση κώνων και εμποδίων πεζοδρομίων, επισκευές ξύλινων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους (κιόσκια, παγκάκια, ξύλινα γεφυράκια κ.λπ.), υδραυλικές, οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εργασίες και εργασίες ελαιοχρωματισμών σε κοινόχρηστους χώρους, δημοτικά και σχολικά κτίρια, σιδηρουργικές εργασίες, κατασκευή επίπλων για διάφορες υπηρεσίες του δήμου, δημοτικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, σχολεία κ.λπ.

· Από τα 1.155 συνολικά αιτήματα, τα 221 αφορούσαν σχολεία. Από αυτά, ολοκληρώθηκαν τα 171 και άλλα 22 επιπλέον που υποβλήθηκαν πριν από το Δ΄ τρίμηνο του 2022 κι  εκκρεμούσαν, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού και φόρτου εργασίας, είτε λόγω έλλειψης υλικών.

·  Το Τμήμα Συντήρησης δέχεται και διαχειρίζεται όλα τα αιτήματα των πολιτών για καμένους λαμπτήρες στο δημοτικό φωτισμό οδών και κατά περίπτωση, διαβιβάζει σε εξωτερικούς συνεργάτες ή εκτελεί με δικά του συνεργεία ηλεκτρολόγων, τις εργασίες αποκατάστασης. Μέσα στο Δ΄ τρίμηνο του 2022, διαχειρίστηκε 433 αιτήματα πολιτών και προέδρων των τοπικών κοινοτήτων, που αφορούσαν στη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού (καμένοι λαμπτήρες). Προέβη σε αντικατάσταση 1.232 λαμπτήρων, σε όλο το δήμο Θέρμης για το φωτισμό οδών, παιδικών χαρών, κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών κτιρίων, καθώς και στην αντιμετώπιση πολλών περιπτώσεων βραχυκυκλωμάτων στο δίκτυο φωτισμού.

· Το Τμήμα προέβη στην αποξήλωση επικίνδυνων οργάνων καθώς και στον αποκλεισμό παιδικών χαρών που στερούνται πιστοποίησης σε διάφορους οικισμούς, νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς.

· Συντήρησε ασφαλτοστρωμένους δρόμους κι επισκεύασε φθορές, χρησιμοποιώντας περίπου δεκατρείς τόνους ψυχρής ασφάλτου και 418 τόνους θερμού ασφαλτικού σκυροδέματος.

· Συντήρησε χαλικοστρωμένους αγροτικούς δρόμους, χρησιμοποιώντας 2.600 τόνους αδρανή.

· Επισκεύασε πεζοδρόμια που είχαν υποστεί βλάβες από ρίζες δένδρων ή καθιζήσεις και πεζοδρόμια, κοινόχρηστους χώρους ή δρόμους διαστρωμένους με ιδιαίτερα υλικά (κυβόλιθους, τεχνητό γρανίτη, ακανόνιστη πέτρα κ.λπ.) στους οικισμούς Θέρμης, Ταγαράδων, Ν. Ραιδεστού, Καρδίας, Τριλόφου, Πλαγιαρίου, Βασιλικών, Σουρωτής, Αγ. Αντωνίου.

· Κατασκεύασε βάσεις από σκυρόδεμα για την τοποθέτηση οστεοθυρίδων, που θα προμηθευτεί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου ή για ξύλινα παγκάκια σε κοινόχρηστους χώρους του δήμου.

· Πραγματοποίησε μεγάλη επέμβαση με στρώση από σκυρόδεμα στην περιοχή «Τηγανάκι» στην Περιστερά καθώς και στην είσοδο του δημοτικού σχολείου Ταγαράδων (επένδυση δαπέδου και τοιχοποιίας με νέα πλακίδια και μάρμαρα).

· Εκτέλεσε οικοδομικές, ξυλουργικές, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες στο ΚΕΠΕΑ Θέρμης στο Λιβάδι.

· Κατασκεύασε έπιπλα για δομές του δήμου (Κοινοτικά Καταστήματα, ΚΔΑΠ, Κέντρο Κοινότητας κ.λπ.).

· Τοποθέτησε ή επισκεύασε μικρούς μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων για τη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

· Τοποθέτησε ή επισκεύασε πινακίδες κυκλοφορίας σε όλους τους οικισμούς καθώς και εμπόδια πεζοδρομίων.

· Απέκλεισε επικίνδυνα και ετοιμόρροπα κτίσματα.

· Τοποθέτησε ή επισκεύασε ξύλινα παγκάκια σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών του δήμου, ή σε παιδικές χαρές και σχολεία.

· Πραγματοποίησε βαφές σε Σχολεία (γυμνάσιο Βασιλικών, 1ο γυμνάσιο Θέρμης δημοτικό σχολείο Ταγαράδων, δημοτικό σχολείο Βασιλικών, 1ο δημοτικό σχολείο Ν. Ραιδεστού, 3ο νηπιαγωγείο Ν. Ραιδεστού, 3ο νηπιαγωγείο Θέρμης, νηπιαγωγείο Περιστεράς, σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους στις κοινότητες Θέρμης, Ν. Ρυσίου, Ταγαράδων, Ν. Ραιδεστού, Βασιλικών, Περιστεράς, Αγ. Παρασκευής, στα ΚΑΠΗ Ν. Ρυσίου, Τριλόφου, Αγ. Παρασκευής.

· Συνέδραμε στη διεξαγωγή των χριστουγεννιάτικων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων (τοποθέτηση ξύλινων οικίσκων σε Βασιλικά και Θέρμη και τοποθέτηση εξέδρας).

· Συνέδραμε στο έργο της πολιτικής προστασίας με διάθεση προσωπικού, οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

· Επιπλέον σε τακτά διαστήματα, οι υπάλληλοι του Τμήματος, παραλαμβάνουν και διαχειρίζονται όλες τις προμήθειες των υλικών και των εργαλείων της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, αλλά και συμμετέχουν και σε επιτροπές παραλαβής διαφόρων άλλων προμηθειών. Επίσης διαχειρίζονται τις προμήθειες των σχολικών επιτροπών και προσδιορίζουν τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών συντήρησης στα σχολικά κτίρια.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο