Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Η δυνατότητα να αξιολογήσουν και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας δίνεται σε όσους πολίτες έχουν κάνει χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, έστω και για μία φορά, μέσα από τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου. Πρόκειται για μία έρευνα η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.
Σκοπός της αξιολόγησης είναι η συλλογή πληροφοριών, στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του δήμου Θέρμης, ενώ θα ακολουθήσουν άλλα δύο ερωτηματολόγια ένα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και ένα για το Κοινωνικό Φαρμακείο αντίστοιχα. Παράλληλα, η αξιολόγηση αυτή στοχεύει στην καταγραφή προτάσεων και υποδείξεων οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση του σχεδιασμού και του τρόπου υλοποίησης των παρεμβάσεων στο μέλλον.
Για να συμμετάσχει κανείς στην αξιολόγηση του Κέντρου Κοινότητας του δήμου Θέρμης, θα πρέπει να έχει κάνει χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών έστω και για μία φορά. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αρκεί να πατήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο και να αφιερώσετε δεκαπέντε λεπτά από τον χρόνο σας.
https://kwiksurveys.com/s/bTlt56zt


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка