Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

logo13_enΤη συνεργασία των δημοτών προκειμένου να βελτιώσει τις υπηρεσίες του ζητά ο δήμος Θέρμης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο “Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση (ELoGE), ένα πρόγραμμα της Ευρωπαικής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη θεσμική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση είναι ένα σήμα ποιότητας που μπορούν να λάβουν οι δήμοι που πληρούν τις 12 Ευρωπαϊκές Αρχές της Χρηστής Διακυβέρνησης μέσω της αξιολόγησης από τους πολίτες, τους αιρετούς και τους δημοτικούς υπάλληλους. Μέσα από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, που επισυνάπτεται, οι πολίτες μπορούν να βοηθήσουν τα στελέχη του δήμου να κατανοήσουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία κατά την παροχή δημόσιων υπηρεσιών στην τοπική κοινότητα και την άσκηση δημόσιας εξουσίας και να οδηγηθούν σε ορθά και αδιάψευστα αποτελέσματα.

Το ερωτηματολόγιο που διατίθεται μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου εδώ καθώς και από την εφαρμογή που είναι διαθέσιμη σε itunes και playstore σαν ELoGE  έχει σχεδιαστεί για τους πολίτες και καλύπτει και τις 12 αρχές του ELoGE. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική. Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ανώνυμες και δεν θα είναι δυνατό να εντοπιστούν μεμονωμένα οι απαντήσεις σας. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν τη βάση για να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η τοπική δημοκρατική διακυβέρνηση και να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους πολίτες.

Οι 12 αρχές στις οποίες καλείται να αυτοαξιολογηθεί ο Δήμος είναι:
Συμμετοχή, Εκπροσώπηση, Δίκαιη Διεξαγωγή των Εκλογών
Ανταπόκριση
Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα
Ανοικτότητα και διαφάνεια
Κράτος δικαίου
Δεοντολογία
Δεξιότητα και Ικανότητα
Καινοτομία και Δεκτικότητα στην Αλλαγή

Βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμος προσανατολισμός

Υγιής οικονομική διαχείριση

Ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτισμική διαφορετικότητα και κοινωνική συνοχή

Λογοδοσία


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο