ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Διακηρύξεις|

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 191461  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στη Καρδία, περιοχή ΤΑΚΑΝ» Εκτιμώμενης αξίας  345.852.09 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24% )  και €428.856,59  με το ΦΠΑ, κι επιπλέον πριμ  ποσού € 6.917.04  πλέον ΦΠΑ

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο