ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ενημέρωση, Δελτία Τύπου, Προκηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης αναρτά τους Προσωρινούς Πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων, καθώς και τους ονομαστικούς πίνακες της ΣΟΧ 1/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για την πρόσληψη 36 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη εκτάκτων και εποχιακών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας (ανταποδοτικού χαρακτήρα).

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ1/2022-101

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1/2022-102

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1/2022 -103

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1/2022-104

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1/2022-105

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2022-106

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΛΤΑ- Α.Π.

101-ΔΕ-ΟΔΗΓΟΙ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (Γ-ή-C-ΚΑΤ.-ΨΗΦΙΑΚΟ-ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ)

102-ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ (Γ+Ε ή C+Ε ΚΑΤ. & ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ)

103-ΔΕ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΟΥ-JCB

104-ΔΕ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΣ-ΜΕ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ-ΕΝΑΕΡΙΤΗ

105-ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ

106-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ-1_2022-101

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ-1_2022-102

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΣΟΧ-1_2022-103

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ-1_2022-104

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ-1_2022-105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2022 – 106

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ 104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ 105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ 106


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο