Δελτία Τύπου, Προκηρύξεις|

Ο Δήμος Θέρμης αναρτά  τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων  της υπ. αριθμ. 46721/25-07-2022 ( ΑΔΑ: 6786ΩΡΣ-Β52) Ανακοίνωσης για την πρόσληψη 91 ατόμων 3/ωρης απασχόλησης και 1 ατόμου 2/ωρης απασχόλησης ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-3ωρης ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ–23-8-2022-ΑΠ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-2ωρης ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ–23-8-2022-ΑΠ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-3ωρης ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ–23-8-2022-ΑΠ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-2ωρης ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ–23-8-2022-ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ-ΑΠ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 3ωρης-ΑΠ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 3ωρης & 2ωρης-ΑΠ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2ωρης-ΑΠ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 3-ΩΡΗΣ Α.Π.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2-ΩΡΗΣ Α.Π.

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο