Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα με τα ονόματα δικαιούχων του Μέτρου 6.3 για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για την Περιφέρεια Κεντ. Μακεδονίας. Τετρακόσιες είκοσι οκτώ επιλέξιμες αιτήσεις καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  συνολικού ποσού  δημόσιας δαπάνης 10.265.000,00 €. Οι μη επιλέξιμες αιτήσεις αριθμούν τις 119.
Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων εκκινούν την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξης και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο. Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι τα τρία (3) έτη και η μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το  σχετικό δελτίο τύπου http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=19623


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка