Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

λαικηΑνακοινώθηκαν οι προσωρινοί πινάκες κατάταξης και των παραγωγών πωλητών που υπολείπονταν, για την οριστική έναρξη λειτουργίας των δύο νέων λαϊκών αγορών των Δημοτικών Κοινοτήτων Τριλόφου και Νέας Ραιδεστού από την αρμόδια Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία ακολουθεί το δεκαήμερο των ενστάσεων. Θυμίζουμε ότι οι ενστάσεις κατατίθενται στο γραφείο πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Π.Κ.Μ. που βρίσκεται επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, στον 2ο όροφο (γραφείο 44) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα(10) εργάσιμων ημερών .

Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας οι ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές .Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 2313-330.073) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail: laikes@pkm.gov.gr), η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

laikh-2 Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διατυπώνουν με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους θίγεται, στην προκειμένη περίπτωση ο κάθε  ενιστάμενος παραγωγός πωλητής (/η ενιστάμενη παραγωγός πωλήτρια) λαϊκών αγορών , έτσι ώστε  η Υπηρεσία να μπορέσει να προβεί σε αξιολόγηση της ένστασης.
Ακολούθως παρουσιάζεται το link με τις σχετικές ανακοινώσεις της Περιφέρειας το οποίο μπορούν να επισκεφτούν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί,  προκειμένου να δουν τόσο τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των αιτήσεων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της Π.Κ.Μ .για την κάλυψη των εκατό (100) νέων θέσεων στις νεοϊδρυθείσες λαϊκές αγορές Δ.Κ. Τριλόφου και Δ.Κ.Ν. Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης της Μ.Ε.Θ. καθώς και το σχετικό έντυπο της ένστασης :

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=159&newsid=6487

 

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο