ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ενημέρωση, Ανακοινώσεις|

Ο  Δήμαρχος Θέρμης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 35972/13-08-2021 ανακοίνωση, σας καλεί να συμμετάσχετε στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη επτά (7) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για την κάλυψη των αναγκών της πυροπροστασίας.

Υποβολή των αιτήσεων από Δευτέρα 16-08-2021 έως και 20-08-2021.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά αυτοπροσώπως, ή με εξουσιοδότηση, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου ( Δημαρχιακό Κτίριο, Δημοκρατίας 1, Θέρμη).

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Ω1ΝΞΩΡΣ-9ΣΒ)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο