ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ενημέρωση, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Προκηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης καλεί για  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ( ανταποδοτικού χαρακτήρα)  με την  υπ. αριθμ. 8276/09-02-2022 Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ ( ΣΟΧ 1/2022) και ΑΔΑ: ΨΜΒ2ΩΡΣ-ΞΤΡ, σχετικά με την πρόσληψη τριάντα έξι (36)ατόμων, με 8/μηνη σύμβαση εργασίας.

Η ανωτέρω Ανακοίνωση εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 3180/10-02-2022 Απόφαση του ΑΣΕΠ και δημοσιεύθηκε στις 15-02-2022 σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

Έναρξη υποβολής των αιτήσεων από την Τετάρτη 16-02-2022 έως και την Παρασκευή  25-02-2022.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία μας στην ακόλουθη Δ/νση:

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού

Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 57001, Θέρμη (Δημαρχιακό Κτίριο)

υπόψην κ. Καραμούτσιου Βασιλικής, 2313-300700.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η ορθή συμπλήρωση του ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 (ΔΕ/ΥΕ) είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

Επισημαίνεται ότι ο συνοπτικός κατάλογος δικαιολογητικών είναι ενδεικτικός και για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαβάσουν πλήρως και προσεχτικά τόσο την ανακοίνωση όσο και το παράρτημά της.

1 ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ (ΨΜΒ2ΩΡΣ-ΞΤΡ) (2)

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (10-06-2021)

 

3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΜΑΤΟΣ 8-ΜΗΝΟΥ (1)

5 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΚΩΛΛΥΜΑΤΟΣ 8-ΜΗΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΑΓΟΣ Δ.ΚΩΝ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο