Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ύστερα από την υπ’ αριθ. 123/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΒΠ90Κ76-87Ν),  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά μίας (1) θέσης προσωπικού για την εξής κατά αριθμό ατόμου, ειδικότητα, και ειδικότερα για την κάλυψη άμεσων αναγκών που αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «αγκαλιά-ζω», έναν (1) ΔΕ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (8ωρης απασχόλησης).

προκήρυξη


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις|

Το Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, πλήρους απασχόλησης, προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες για την υλοποίηση του προγράµµατος «Καλοκαιρινή φύλαξη µε δηµιουργική απασχόληση, έτους 2016, συνολικά τεσσάρων (4) θέσεων προσωπικού για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες:

  • Δύο (2) ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
  • Έναν (1) ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ
  • Έναν (1) ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Προκηρύξεις|

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ύστερα από την υπ’ αριθ. 77/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Α32ΟΚ76-Β56), ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά μίας (1) θέσης προσωπικού για την εξής κατά αριθμό ατόμου, ειδικότητα, και ειδικότερα για την κάλυψη άμεσων αναγκών που αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «αγκαλιά-ζω»,

Έναν (1) ΔΕ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (6ωρης απασχόλησης)

Δείτε όλη την ανακοίνωση


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ύστερα από την υπ’ αριθ. 64/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΜ0ΠΟΚ76-ΝΛ0),  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά δύο (2) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την κάλυψη άμεσων αναγκών που αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) «αγκαλιά-ζω», για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

  • Ένας (1) ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ (4ωρης απασχόλησης)
  • Ένας (1) ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ (8ωρης απασχόλησης)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις|

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ύστερα από την υπ’ αριθ. 33/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΕ30ΟΚ76-4ΘΛ), ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη ενός ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (8ωρης απασχόλησης) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την κάλυψη άμεσων αναγκών που αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Αγκαλιά-ζω».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο