ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Διακηρύξεις, Προκηρύξεις|

Το ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν. 1568/1985 και του Π.Δ. 17/1996, προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, ένα (1) Ιατρό Εργασίας ο οποίος αναλαμβάνει χρέη γιατρού εργασίας και ένα (1) Τεχνικό Ασφάλειας ειδικότητας: Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. Μηχανολόγος Μηχανικός – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. Τμήματος Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας, ο οποίος θα αναλάβει την άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας, για τους 165 εργαζόμενους του ΝΠΔΔ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο