ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την Τετάρτη 18/11/2015 και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου (πλατεία Δημαρχείου Τρίλοφος), θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή, δημόσια κλήρωση για τον ορισμό μελών στις επιτροπές προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2016.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2015


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο