ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Ανακοινώνεται ότι αύριο Τετάρτη 18 Oκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 στο Δημαρχιακό Κτίριο, Δημοκρατίας 1, στον 1ο ορ. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση  για τους ισοβαθμούντες στη συνολική βαθμολογία, προκειμένου να αναδειχτεί ο διοριστέος (κωδ.105) ΠΕ Φαρμακοποιών για το “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης” και “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θέρμης”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 105 ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1-2016 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Ανακοινώνεται ότι αύριο Πέμπτη 12 Oκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 στο Δημαρχιακό Κτίριο, Δημοκρατίας 1, στον 1ο ορ. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση  για τους ισοβαθμούντες στη συνολική βαθμολογία, προκειμένου να αναδειχτεί ο διοριστέος (κωδ.106) ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για το “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης” και “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θέρμης”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 106 ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1-2016 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις|

Ανακοινώνεται ότι αύριο Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχιακό Κτίριο, Δημοκρατίας 1, στον 1ο ορ. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση  για τους ισοβαθμούντες στη συνολική βαθμολογία, προκειμένου να αναδειχτεί ο διοριστέος (κωδ.103) ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για το “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης” και “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θέρμης”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 103 ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1-2016 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο