ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Η διανομή της αλληλογραφίας για πολλούς κατοίκους του δήμου Θέρμης γίνεται μέσω της χρήσης γραμματοθυρίδων, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι κατοικίες τους βρίσκονται εντός των οικισμών (εντός σχεδίου πόλης). Το καθεστώς αυτό έχει ήδη αλλάξει καθώς πλέον, τα ΕΛΤΑ κάνουν διανομή της αλληλογραφίας κατ’ οίκον, στις περιπτώσεις που οι κατοικίες βρίσκονται εντός των οικισμών. Για τον λόγο αυτόν παρακαλούνται θερμά οι χρήστες γραμματοθυρίδων, των οποίων οι οικίες βρίσκονται στην περιοχή της επέκτασης Θέρμης – Τριαδίου να επιστρέψουν τα κλειδιά της γραμματοθυρίδας τους στο δήμο Θέρμης έως το τέλος του έτους 2022. Επισημαίνεται ότι για να παραλαμβάνουν την αλληλογραφία στην κατοικία τους θα πρέπει να τηρούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις:

  1. Να έχει τοποθετηθεί στην οδό κατοικίας τους πράσινη πινακίδα με το όνομα της οδού. Εάν σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχει τοποθετηθεί πινακίδα με το όνομα της οδού, η διαδικασία τοποθέτησης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και σε αυτήν την περίπτωση παρατείνεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης των κλειδιών των θυρίδων.
  2. Να έχει τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο της κατοικίας πινακίδα με τον αριθμό του ακινήτου. Σε περίπτωση που υπάρχουν κατοικίες χωρίς αριθμό οι κάτοικοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για την αριθμοδότηση ενός ακινήτου, είναι απαραίτητη η κατάθεση αίτησης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, συνοδευόμενη από το στέλεχος της οικοδομικής άδειας και το τοπογραφικό που τη συνοδεύει.

Παρακαλούνται οι χρήστες θυρίδων οι οποίοι μπορούν πλέον να κάνουν χρήση των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την αλλαγή της ταχυδρομικής τους διεύθυνσης, προκειμένου να επιστρέψουν τα κλειδιά της θυρίδας τους στο Δήμο (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, ισόγειο Δημαρχείου) το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Παράλληλα, σύμφωνα με τις οδηγίες των ΕΛΤΑ, οι κάτοικοι θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να υπάρχει στην κατοικία τους γραμματοκιβώτιο προκειμένου να τοποθετείται εκεί η αλληλογραφία τους.

Οι χρήστες των γραμματοθυρίδων οι οποίοι διαμένουν στην εκτός σχεδίου περιοχή συνεχίζουν να εξυπηρετούνται όσον αφορά στη διανομή της αλληλογραφίας τους από τις γραμματοθυρίδες.

Πληροφορίες:2313300700,701,774


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο