ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις|

DEYA_NEW_LOGO_BANNERΗ ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2 ) ατόμων για τις περιοχές Ν. Ρυσίου και Ταγαράδων.

Για πληροφορίες και λεπτομέρειες κατεβάστε εδώ την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο