Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ( ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟΡ. Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ

Ο Δήμαρχος Θέρμης καλεί για εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 30581/22-7-2019 ανακοίνωση, πρόσληψης ενός (1) ΔΕ Οδηγού Απορριμματοφόρου Γ΄κατηγορίας με δίμηνη σύμβαση,  για έκτακτες και εποχιακές ανάγκες της Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την  υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου (Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμης , ΤΚ 57001) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 23-7-2019 έως και 26-7-2019, υπόψην κ. Σανσαρίδου Μαρίνας.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка