ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

anadasmos fwtoΠροχωρά με γοργούς ρυθμούς ο αναδασμός των Βασιλικών. Η υπόδειξη των νέων αγροτεμαχίων αναδασμού συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα από τη  Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμτπη 20 Σεπτεμβρίου 2018.
Αναλυτικά η υπόδειξη των νέων αγροτεμαχίων θα γίνει ανά περιοχή, ζώνη και ημερομηνίες με την ακόλουθη σειρά :

Περιοχή II. α) Ζώνες 31, 30, 37, 42, 46, 52 ημερομηνία υποδείξεως : 17-09-2018
» β) Ζώνες 50, 51,58, 59 ημερομηνία υποδείξεως : 18-09-2018
και Περιοχή I, Ζώνες 67, 231 ημερομηνία υποδείξεως : 18-09-2018
Περιοχή I γ) Ζώνες 71, 72, 73, 74, 85, 75 ημερομηνία υποδείξεως : 19-09-2018
» δ) Ζώνες 76, 93, 92, 91, 90, 89 ημερομηνία υποδείξεως : 20-09-2018
Υποσημειώσεις:
-Το Τοπογραφικό συνεργείο θα προσέρχεται στην περιοχή στις 8:30 π.μ. και η μετάβασή του στις ζώνες θα γίνεται με τη σειρά, που αναγράφονται παραπάνω.
-Εάν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την εργασία του Τοπογραφικού συνεργείου το πρόγραμμα της υπόδειξης θα μεταφέρεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα με καλές καιρικές συνθήκες.
Επίσης για τις περιοχές II και I αλλά τις ζώνες :

Περιοχή II α) Ζώνες 25, 26, 27, 28, 29 ημερομηνία υποδείξεως : 17-09-2018
» β) Ζώνες 38, 41, 39, 40, 47, 48, 49 ημερομηνία υποδείξεως : 18-09-2018
Περιοχή I γ) Ζώνες 68, 69, 70, 78 ημερομηνία υποδείξεως : 19-09-2018
» δ) Ζώνες 79, 82, 83, 80 ημερομηνία υποδείξεως : 20-09-2018

-Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τοπογραφικό συνεργείο θα προσέρχεται στην περιοχή στις 8:00 π.μ. και η μετάβασή του στις ζώνες θα γίνεται με τη σειρά, που αναγράφονται παραπάνω.
Σε περίπτωση δε που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την εργασία του Τοπογραφικού συνεργείου το πρόγραμμα της υπόδειξης, θα μεταφέρεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα με καλές καιρικές συνθήκες.
Στην κατεύθυνση αυτή προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι κτηματίες των οποίων τα ονοματεπώνυμα περιλαμβάνονται σε χωριστούς κατά θέση πίνακες, να προσέλθουν την ορισμένη ημερομηνία για να παραστούν οι ίδιοι ή αντιπρόσωποί τους στην υπόδειξη των τεμαχίων επί του εδάφους. Η σήμανση των ορίων των αγροτεμαχίων θα γίνει ανεξάρτητα με την παρουσία ή όχι του κτηματία ή τυχόν δε μη παράσταση του δεν υποχρεώνει σε επανυπόδειξη του τεμαχίου του.

Αναλυτική παρουσίαση των ονομάτων των κτηματιών σε χωριστούς κατά θέση πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΓΙΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΓΙΑ_ΠΑΣΣΑΛΩΣΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο