ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Προκηρύξεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Ο Δήμαρχος Θέρμης αναρτά τους προσωρινούς πίνακες της ΣΟΧ 2/2023 ( α.π. 6036/31-01-2023, ΑΔΑ: ΨΛ5ΠΩΡΣ-ΤΣ6) σχετικά με την πρόσληψη  συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμω, με σχέση ΙΔΟΧ.

101-ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ_ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΩΝ-ΑΠ

102-ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΑΠ

103-ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΑΠ

104-ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ_ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ-ΑΠ

105-ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ_ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΑΠ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 2_2023-101-ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 2_2023-102-ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 2_2023-103-ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 2_2023-104-ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 2_2023-105-ΑΠ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 2_2023-101-ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 2_2023-102-ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 2_2023-103-ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 2_2023-104-ΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 2_2023-105-ΑΠ

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 2_2023-101-ΑΠ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 2_2023-102-ΑΠ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 2_2023-103-ΑΠ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 2_2023-104-ΑΠ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 2_2023-105-ΑΠ

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο