ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

 

Ανακοινώθηκε το νέο ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών για τους θερινούς μήνες με σχετική εγκύκλιο – οδηγία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα οι ώρες εξυπηρέτησης των πολιτών διαμορφώνονται ως εξής:

Καθημερινές (Δευτέρα – Παρασκευή): 07:30 έως 15:00, Σάββατο: Κλειστά.

Ανaλυτικά η νέα εγκύκλιος έχει ως εξής:

1) Το ωράριο λειτουργίας για όλα τα ΚΕΠ της χώρας παραμένει το ίδιο, όπως είχε διαμορφωθεί μετά την έκδοση της υπ΄αρ.ΔΥΜΣ/Φ5/38/32821/20.11.2020 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας δηλαδή, Δευτέρα έως Παρασκευή από 7.30 έως 15.30 ενώ η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται από τις 7.30 μέχρι τις 15.00.

2) Η εξυπηρέτηση μέσω ραντεβού διατηρείται ως εξής:

 Σε όλα τα ΚΕΠ μέσω της πλατφόρμας εξυπηρέτησης φυσικών ραντεβού είτε με τηλεφωνική προσυνενόηση είτε ηλεκτρονικά μέσω της διεπαφής πολίτη (rantevou.kep.gov.gr)

 Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας απομακρυσμένης εξυπηρέτησης μέσω τηλεδιάσκεψης (MyKEPLive) για όσα ΚΕΠ έχουν ενταχθεί σε αυτή.

3) Ειδικότερα, όσον αφορά την εξυπηρέτηση δικηγόρων σε δημόσιες υπηρεσίες, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208): «Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου 101 63, Καλλιθέα Αθήνα e-mail: dolkep@mindigital.gr περιορισμό» (σχετική αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509/11- 11-2013 εγκύκλιος, ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΧ-8Γ8). Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται στις δημόσιες υπηρεσίες κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, σε κάθε περίπτωση όμως οι Υπηρεσίες κατά τον καθορισμό των ραντεβού θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων. Σε περιπτώσεις δε που δικηγόροι προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας.

4) Πολίτες οι οποίοι προσέρχονται στα ΚΕΠ χωρίς ραντεβού εξυπηρετούνται μόνο για το

γνήσιο της υπογραφής και τις διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται με τον εμβολιασμό κατά

της COVID-19. Η είσοδος εντός των ΚΕΠ πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ισχύοντα μέτρα προστασίας για την αποφυγή συνωστισμού.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο