ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Αίτημα για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των περιοχών οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της Πέμπτης 21.5.2020, υπέβαλλε ο Δήμος Θέρμης προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το αίτημα υπεβλήθη προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών οι οποίες αφορούν τις κοινότητες Τριλόφου, Πλαγιαρίου και Καρδίας της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας, Θέρμης, Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου και Ταγαράδων της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης και Αγίας Παρασκευής της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών.
Το αίτημα του δήμου συνοδεύεται από έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Θέρμης, καθώς και από τεχνική έκθεση αυτοψίας και αποτίμησης τοπικής κατολίσθησης, στο δρόμο ο οποίος συνδέει τους οικισμούς Πλαγιαρίου και Τριλόφου.
Οι βλαπτικές συνέπειες των καταστροφών, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, είναι καταστροφές δημόσιων δρόμων, κατάπτωση πρανούς, κατάρρευση περίφραξης κοιμητηρίων, πλημμύρες υπογείων και άλλων εγκαταστάσεων.

Οι κυριότερες ζημίες

Ειδικότερα, από τις ανωτέρω εκθέσεις αυτοψίας προκύπτει ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα της Πέμπτης 21.5.2020 προκάλεσαν τις ακόλουθες ζημιές:
α. Κατολίσθηση στο ανάντη πρανές του επιχώματος όπου εδράζεται η οδός Περικλέους, που συνδέει τους οικισμούς Τριλόφου και Πλαγιαρίου, με κίνδυνο περαιτέρω κατάρρευσης (η οδός έχει ήδη αποκλειστεί από την κυκλοφορία όλων των οχημάτων).
β. Πλημμυρικά φαινόμενα στα ρέματα και χειμάρρους των Κοινοτήτων Αγίας Παρασκευής, Ταγαράδων και Καρδίας.
γ. Ύπαρξη μεγάλου όγκου φερτών υλικών σε όλο το εύρος του ποταμού Ανθεμούντα και συγκεκριμένα στις τέσσερις γέφυρες επί της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μηχανικώνας (περιοχή INTERSALONICA) και εκατέρωθεν αυτής, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο πλημμυρικός κίνδυνος για την περιοχή.

Ο δρόμος Πλαγιαρίου – Τριλόφου

Το πρόβλημα με τις μεγαλύτερες κοινωνικές επιπτώσεις αφορά την οδό Περικλέους η οποία συνδέει τους οικισμούς Πλαγιαρίου και Τριλόφου και η οποία έχει κλείσει με αποτέλεσμα η οδική σύνδεση να γίνεται από παρακαμπτηρίους. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση αυτοψίας, λόγω του σφοδρού φαινομένου βροχόπτωσης που έλαβε χώρα στις 21/5/2020, το τμήμα της οδού Περικλέους το οποίο βρίσκεται στο κατώτατο σημείο της διαδρομής, δέχθηκε μεγάλο ύψος βροχής αλλά και όγκο ομβρίων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει κατολίσθηση σε εκείνο το σημείο, με συνεπακόλουθη κατάρρευση τμήματος του καταστρώματος της οδού, καθιστώντας τη διέλευση των οχημάτων αλλά και πεζών, λίαν επικίνδυνη.

Η διοίκηση του Δήμου με επικεφαλής το δήμαρχο Θόδωρο Παπαδόπουλο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να αποτιμηθεί το μέγεθος της καταστροφής αλλά και η συνεπαγόμενη επικινδυνότητα. Ακολούθησαν οι αυτοψίες οι οποίες έγιναν παρουσία του δημάρχου και η υποβολή του αιτήματος προς την ΠΚΜ για την κήρυξη της περιοχής, όπως και των υπολοίπων οι οποίες επλήγησαν, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος δρόμος έγινε πριν από περίπου σαράντα χρόνια. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν εδαφικά υλικά από παρακείμενο χώρο, αποτελούμενα από άμμο, μάργες και αργίλους, τα οποία κονιορτοποιήθηκαν και στη συνέχεια συμπιέσθηκαν για να δημιουργηθεί το επίχωμα. Σύμφωνα με τις εκθέσεις αυτοψίας, πρόκειται στην πλειονότητά τους για μη συνεκτικά εδαφικά υλικά, ενώ διαπιστώθηκε η χρήση ακόμη και μπάζων.

Οι ενέργειες του Δήμου

▪ Την επομένη της σφοδρής κακοκαιρίας η διοίκηση του δήμου κάλεσε ειδικούς πραγματογνώμονες προκειμένου να ελέγξουν το σημείο της κατολίσθησης και να προτείνουν τις αναγκαίες παρεμβάσεις.

▪ Ως πρώτο άμεσο μέτρο αποφασίστηκε, έπειτα από υπόδειξη των πραγματογνωμόνων, ο αποκλεισμός της οδού Περικλέους και η πλήρης απαγόρευση διέλευσης οχημάτων και πεζών καθώς υπάρχει άμεσος και σημαντικός κίνδυνος νέας κατολίσθησης.

▪ Ταυτόχρονα ο δήμος προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας, μέσω παρακαμπτηρίων οδών. Συγκεκριμένα, από την πλευρά του Τριλόφου η κυκλοφορία θα διοχετεύεται προς την οδό Εσπερίδων της περιοχής “Βλάχος” και από την πλευρά του Πλαγιαρίου η κυκλοφορία θα διοχετεύεται προς την οδό 28ης Οκτωβρίου και στην προέκταση αυτής προς νότια.

▪ Συγχρόνως γίνονται εργασίες βελτίωσης των παρακαμπτηρίων οδών, ενώ γίνεται προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης οι οποίες τοποθετούνται άμεσα στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας.

▪ Ο Δήμος προχώρησε επίσης άμεσα στις πρώτες παρεμβάσεις στην περιοχή της κατολίσθησης του δρόμου, εκτρέποντας τα όμβρια ύδατα από το σημείο στο οποίο υπήρξε η αστοχία, ώστε να διευκολυνθούν οι εργασίες αποκατάστασης αλλά και για προστατευτούν τα δίκτυα αγωγών κοινής ωφέλειας (φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, αποχέτευσης κ.ά.) τα οποία διέρχονται από εκεί.

▪ Τέλος, ο Δήμος, συγκέντρωσε τα στοιχεία από το σύνολο των καταστροφών τις οποίες υπέστησαν οι κοινότητες Τριλόφου, Πλαγιαρίου, Καρδίας, Θέρμης, Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου, Ταγαράδων και Αγίας Παρασκευής και υπέβαλλε αίτημα προς την ΠΚΜ προκειμένου οι πληγείσες περιοχές να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
Αμέσως μετά τη λήψη αυτής της απόφασης ο δήμος Θέρμης θα προχωρήσει στην ανάθεση των αναγκαίων μελετών για την αποκατάσταση των ζημιών, στον ταχύτερο δυνατό χρόνο.

Για το θέμα που προέκυψε μετά τη σφοδρή βροχόπτωση της 21ης Μαΐου ο δήμαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλος δήλωσε τα εξής: “Κρίναμε αναγκαίο να υποβάλουμε το αίτημα για κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας προκειμένου οι βλάβες από την πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία να αποκατασταθούν το συντομότερο, παρακάμπτοντας τις συνήθεις χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά και για να βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι. Ειδικά η ανάγκη αποκατάστασης του δρόμου που συνδέει το Πλαγιάρι με τον Τρίλοφο είναι κατεπείγουσα καθώς χρησιμοποιείται καθημερινά από εκατοντάδες δημότες μας και επαγγελματίες. Επειδή η βλάβη στον συγκεκριμένο δρόμο είναι μεγάλη, όπως διαπίστωσαν οι πραγματογνώμονες τους οποίους καλέσαμε από την πρώτη στιγμή, αποφασίσαμε, έπειτα από τη δική τους υπόδειξη, να προχωρήσουμε στον αποκλεισμό του δρόμου, παρότι δυσχεραίνεται με αυτόν τον τρόπο η καθημερινότητα των πολιτών. Ωστόσο, κρίναμε ότι υπεράνω όλων είναι η ασφάλεια των δημοτών μας. Παράλληλα, για να δώσουμε διέξοδο στην κυκλοφορία, ορίσαμε παρακαμπτηρίους και προχωράμε στη συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου για να διευκολύνουμε την κυκλοφορία μεταξύ των δύο οικισμών. Θέλω όλοι οι πολίτες του δήμου Θέρμης να γνωρίζουν ότι, τόσο εγώ, όσο και όλα τα στελέχη και ο μηχανισμός του δήμου κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε, με βάση τις οδηγίες των ειδικών, να αποκαταστήσουμε τις βλάβες το ταχύτερο δυνατόν. Έως τότε ζητώ την κατανόηση και την ανοχή των δημοτών μας”.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο