Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις|

κατάλογοςΈως και τις 22 Ιουνίου μπορούν να διατυπώνουν, γραπτώς, τις απόψεις τους, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του «Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (500 kWel) με καύση βιορευστών», ο οποίος προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθ. 492 αγροτεμάχιο Νέου Ρυσίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Το έργο “Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (500 kWel) με καύση βιορευστών» ανήκει στην υποκατηγορία Α2, ομάδα 10 με α/α 05.
Φορέας υλοποίησης του έργου: «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΡΥΣΙΟΥ 1 Ι.Κ.Ε.»

Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.- Τηλ.: 2313 – 309 354). Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών
περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι η Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσ/νίκης (26ηςΟκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313-325 528) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Δείτε σχετικό έγγραφο. 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка