ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

gnoomiΈως και τις 13 Ιουλίου  2018 μπορούν να διατυπώνουν, γραπτώς, τις απόψεις τους, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο έγο “Μελέτη Β’ αναδασμού αγροκτήματος Βασιλικών της Δ.Ε Βασιλικών του Δήμου Θέρμης” με φορέα υλοποίησης του έργου τον δήμο Θέρμης. Το συγκεκριμένο έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α2, ομάδα 2η με α/α 09.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσ/νίκης, 26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλλονίκη, τηλ. 2313325528) .


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο