Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του «Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (997,5 kWel) με καύση βιορευστών»

Έως και την 1η Αυγούστου μπορούν να διατυπώνουν, γραπτώς, τις απόψεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της «Εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών  ισχύος 997,5  kWel) της εταιρείας με την επωνυμία “ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ Ρυσίου  2 Ι.Κ.Ε.”, ο οποίος προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθ. 1159  αγροτεμάχιο στη θέση “ΧΑΣΑΠΛΗ” της Αγ. Παρασκευής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση από σχετικό τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που είναι αναρτημένο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο 

Το έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών  ισχύος 997,5  kWel) της εταιρείας με την επωνυμία “ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ Ρυσίου  2 Ι.Κ.Ε 997,5 ανήκει στην υποκατηγορία Α2, ομάδα 10 με α/α 05.
Φορέας υλοποίησης του έργου: «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΡΥΣΙΟΥ 2 Ι.Κ.Ε.»
Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.- τηλ. 2313 – 309 274).
Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι η Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσ/νίκης (26ης Οκτωβρίου 64, τηλ. 2313325528)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка