Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

laikh paragwgos

Η Αντιδημαρχία Πρασίνου – Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς του Δήμου μας πως ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης άδειας παραγωγών πωλητών στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου στα Βασιλικά. Όπως είναι γνωστό με συγκεκριμένη εγκύκλιο προβλέπεται ότι ο κάθε   αδειούχος παραγωγός πωλητής μπορεί να ανανεώνει την άδειά του στην αρμόδια αρχή που δεν είναι άλλη από τον Δήμο της μόνιμης κατοικίας του. Αυτό ξεκαθαρίζει η εγκύκλιος 46974/2018 που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή προς εφαρμογή του νόμου 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα για την ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν:  

Για τον αδειούχο παραγωγό πωλητή:

α. Ανανεώνει την άδειά του στην αρμόδια αρχή του άρθρου 8, ήτοι τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του, σύμφωνα με το άρθρο 11.

Ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα η δραστηριοποίησή του ως προς τη θέση, το χρονικό διάστημα και τις ημέρες δραστηριοποίησης στο Δήμο που ήδη δραστηριοποιείται.

β. Ο αδειούχος μπορεί να αιτηθεί δραστηριοποίηση σε νέα θέση είτε α) στον Δήμο που ήδη δραστηριοποιείται, είτε β) σε άλλο Δήμο. Η αίτηση του αδειούχου μπορεί να υποβληθεί και στον δήμο μόνιμης κατοικίας, κατά την ανανέωση της άδειας, και διαβιβάζεται αρμοδίως, (άρθρο 41).

laikh 2

γ. Επισημαίνεται ότι, η διαδικασία των άρθρων 41 και 42 του ν. 4497/2017 δεν συνεπάγεται ανακατανομή υφιστάμενων θέσεων δραστηριοποίησης, αλλά αφορά στη χορήγηση νέων, κάθε φορά, θέσεων για αδειούχους παραγωγούς πωλητές.

Η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης με ανακοίνωσή της γνωστοποιεί στους αγρότες παραγωγούς κατόχους ή μη άδειας πλανόδιου εμπορίου ότι:
Όσοι επιθυμούν να ανανεώσουν τις άδειες τους ή να αιτηθούν την έκδοση νέας στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 4497/17 ,μπορούν να προσέρχονται στο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης στα Βασιλικά (π.Δημαρχείο- Γραφείο 3) από Δευτέρα έως και Παρασκευή και τις ώρες 8:30π.μ.-14:00μ.μ. Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο στο τηλέφωνο: 2396330032.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο