ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Το 2014, με την υπουργική απόφαση 27934/2014 (ΦΕΚ 2099 Β), θεσπίστηκαν αυστηρότατες προδιαγραφές για την ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών. Την ίδια χρονική περίοδο, με αφορμή ατύχημα σε παιδική χαρά του Δήμου Αθηναίων, μετά από παρέμβαση των κατά τόπους εισαγγελικών Αρχών της χώρας, επιβλήθηκε η παύση της λειτουργίας όσων παιδικών χαρών δεν διέθεταν πιστοποίηση. Επισημαίνεται ότι, εκείνη την περίοδο, σε όλη τη χώρα, μόνο 200 από τις 20.000 περίπου παιδικές χαρές διέθεταν σήμα πιστοποίησης. Αυτό οφειλόταν, αφενός στην κατάσταση των παιδικών χαρών, και αφετέρου στη δυσκολία και στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται για τη σύσταση και λειτουργία (αυτοψίες κ.λπ.) των αρμόδιων Επιτροπών που ελέγχουν την καταλληλότητα των παιδικών χαρών.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο Δήμος Θέρμης ενήργησε άμεσα, και, όπως επισημαίνει ο υπεύθυνος για το θέμα, Αντιδήμαρχος, κ. Απόστολος Τσολάκης, η Διοίκηση του Δήμου έθεσε σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και απαιτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε στις ενέργειες που περιγράφονται ακολούθως:
1. Τον Απρίλιο του 2015, η Τεχνική Υπηρεσία ανέθεσε σε πιστοποιημένο φορέα (TÜV Hellas) την αξιολόγηση της κατάστασης όλων των παιδικών χαρών του Δήμου (περίπου 70).
2. Τον Ιούνιο του 2015, η εταιρεία παρέδωσε στον Δήμο τα πορίσματα και τις εκθέσεις της αναφορικά με τα προβλήματα και τις ελλείψεις που κατέγραψε για κάθε παιδική χαρά.
3. Με βάση τις παραπάνω εκθέσεις, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εκπόνησε μελέτη, και ανέθεσε με διαγωνισμό σε εργολάβο: (α) την πλήρη κατάργηση 10 παιδικών χαρών, με απομάκρυνση του συνόλου των παιχνιδιών λόγω ακαταλληλότητας του χώρου και των οργάνων, και (β) την αποξήλωση 108 οργάνων από τις υπόλοιπες παιδικές χαρές που, είτε βρίσκονταν σε λάθος θέση, είτε η λειτουργία τους δεν ήταν ασφαλής. Οι παρεμβάσεις αυτές ολοκληρώθηκαν μέχρι το τέλος του 2016.

4. Οι μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατέγραψαν λεπτομερώς την κατάσταση όλων των υπόλοιπων παιδικών χαρών: έλεγξαν το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις χρήσεις γης, αποτύπωσαν τοπογραφικά τους χώρους και τον εξοπλισμό τους, και με βάση τα στοιχεία αυτά, προσδιόρισαν τις απαραίτητες παρεμβάσεις για την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας από τις αρμόδιες Επιτροπές.
5. Οι παραπάνω παρεμβάσεις ιεραρχήθηκαν, και προτάχθηκαν αυτές που μπορούσαν να προωθηθούν άμεσα. Έτσι, συντάχθηκε μελέτη για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας όλων των παιδικών χαρών που βρίσκονται σε αυλές σχολείων (κυρίως νηπιαγωγείων).
Το έργο ανακατασκευής των παιδικών χαρών σε 29 σχολεία, προϋπολογισμού €600.000 (€120.000 από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών και €480.000 από ίδιους πόρους του Δήμου), δημοπρατήθηκε στις 5.9.2018 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι. Το έργο περιλαμβάνει τις αυλές των παρακάτω σχολείων:

α. Δημοτική Ενότητα Θέρμης: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο νηπιαγωγεία Θέρμης, 1ο, 2ο και 3ο νηπιαγωγεία Τριαδίου, 1ο-2ο και 3ο νηπιαγωγεία Ν. Ραιδεστού, 1 και 2ο νηπιαγωγεία Ν. Ρυσίου και νηπιαγωγείο Ταγαράδων.
β. Δημοτική Ενότητα Βασιλικών: 1ο και 2ο νηπιαγωγεία Βασιλικών, νηπιαγωγείο & δημοτικό σχολείο Αγίας Παρασκευής, νηπιαγωγείο & δημοτικό σχολείο Αγίου Αντωνίου και νηπιαγωγείο Σουρωτής.
γ. Δημοτική Ενότητα Μίκρας: 1ο, 2ο και 3ο νηπιαγωγεία Τριλόφου, 1ο και 2ο νηπιαγωγείο Πλαγιαρίου και χώρος στέγασης νηπιαγωγείου-δημοτικού σχολείου Πλαγιαρίου, 1ο και 2ο νηπιαγωγεία Καρδίας και νηπιαγωγείο Κ. Σχολαρίου.
6. Ως επόμενο βήμα στην κατεύθυνση της συμμόρφωσης με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σε συνεργασία με τη Διοίκηση, επέλεξαν 8 υφιστάμενες παιδικές χαρές, που με σχετικά μικρής έκτασης και εύκολες τεχνικά παρεμβάσεις έχουν προοπτική πιστοποίησης της καταλληλότητας λειτουργίας τους. Εκπονήθηκε μελέτη για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών, συνολικού προϋπολογισμού €400.000 (€230.000 από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών και €170.000 από ίδιους πόρους του Δήμου), που στις 6.9.2018 προωθήθηκε στο Τμήμα Προμηθειών για την εκτέλεση του διαγωνισμού. Ήδη έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και σύντομα προβλέπεται η ανάδειξη του αναδόχου.

Τα όργανα της προμήθειας αφορούν στις παιδικές χαρές:
α. Δημοτική Ενότητα Θέρμης: Θέρμης (οδού Μακρυγιάννη), Ν. Ρυσίου (Κοραή & Λαμπράκη), Ταγαράδων (οδού Τσακάλωφ), Ν. Ραιδεστού (Σπύρου Λούη) και Φιλοθέης.
β. Δημοτική Ενότητα Βασιλικών: Βασιλικών (Ανθεμούντας), Περιστεράς (δίπλα στο σχολείο) και Λιβαδίου.

Στις υπόλοιπες παιδικές χαρές του Δήμου (εκτός αυτών που είναι εγκατεστημένες σε μη δημοτικούς ή σε απόλυτα ακατάλληλους χώρους), συνολικά 15, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ολοκληρώνει τη μελέτη πλήρους ανακατασκευής τους. Πρόκειται για ένα έργο που εκτιμάται ότι ο προϋπολογισμός του θα υπερβεί το 1,5 εκ. ευρώ.
Εξαιρετική προσπάθεια έγινε στο πεδίο των νέων παιδικών χαρών και αναπλάσεων πλατειών. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης κ. Α. Τσολάκη, έχουν ήδη δημοπρατηθεί τα εξής έργα:
Παιδική χαρά Τριλόφου, προϋπολογισμού €130.000 (χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι): η δημοπρασία έγινε στις 23.8.2018, και εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος.
Παιδική χαρά Καρδίας, πλησίον του γηπέδου ποδοσφαίρου, προϋπολογισμού €300.000 (χρηματοδότηση: πρόγραμμα INTERREG και ίδιοι πόροι): η δημοπρασία έγινε στις 19.12.2018 και θα εγκατασταθεί εντός διμήνου ο ανάδοχος.
Παιδική χαρά και ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καρδίας, προϋπολογισμού €520.000 (χρηματοδότηση: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και ίδιοι πόροι): η δημοπρασία έγινε στις 18.12.2018 και θα εγκατασταθεί εντός διμήνου ο ανάδοχος.
Ανάπλαση και ανακατασκευή πλατείας Θέρμης, προϋπολογισμού €700.000 (χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι): η δημοπρασία έγινε στις 27.12.2018 και θα εγκατασταθεί εντός διμήνου ο ανάδοχος.

Το επόμενο βήμα θα γίνει με νέες δημοπρασίες στις αρχές του έτους, για τις παιδικές χαρές της Σουρωτής και της Αγίας Παρασκευής, και την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Πλαγιαρίου. Οι μελέτες των έργων είναι ολοκληρωμένες και προωθούνται για τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και στο Δασαρχείο. Η χρηματοδότηση των έργων, προϋπολογισμού ύψους 1,4 εκ. ευρώ, είναι εξασφαλισμένη από ίδιους πόρους του Δήμου.
Σύμφωνα με τη Διοίκηση του Δήμου, η Τεχνική Υπηρεσία καταβάλλει τα τελευταία χρόνια τεράστιες προσπάθειες για την προώθηση των παραπάνω παρεμβάσεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πλήρης συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών, και να προσφέρει ο Δήμος ασφαλείς και αναβαθμισμένους χώρους αναψυχής και παιχνιδιού για τους μικρούς και μεγάλους δημότες.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο