Ενημέρωση, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Σύστημα τηλεματικής παρακολούθησης της πληρότητας των κάδων απορριμμάτων, έθεσε σε πιλοτική λειτουργία ο δήμος Θέρμης. Σκοπός είναι να επιτευχθεί καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της αποκομιδής των στερεών αστικών αποβλήτων, μέσα από ένα έξυπνο σύστημα παρακολούθησης της πληρότητας των κάδων το οποίο μπορεί να επιλύσει διάφορα προβλήματα όπως είναι η πρόληψη της υπερχείλισης των κάδων και ο ορθολογικός σχεδιασμός των δρομολογίων των απορριμματοφόρων. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα για μείωση του κόστους αποκομιδής των απορριμμάτων, ιδιαιτέρως σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος έχει εκτιναχθεί εξ αιτίας της μεγάλης αύξησης στην τιμή των καυσίμων.

Το σύστημα τηλεματικής παρακολούθησης της πληρότητας κάδων απορριμμάτων, το οποίο τοποθετήθηκε αρχικά σε κάδους οι οποίοι βρίσκονται σε κεντρικά σημεία οικισμών, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για το ποσοστό πλήρωσης των κάδων απορριμμάτων. Περιλαμβάνει τηλεματική συσκευή η οποία τοποθετείται μέσα στους κάδους και μεταξύ άλλων διαθέτει αισθητήρες για τη μέτρηση του ποσοστού πληρότητάς τους καθώς και σύστημα επικοινωνίας για την αποστολή των δεδομένων στο λογισμικό ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων. Μέσω του συστήματος ενημερώνονται οι αρμόδιοι υπάλληλοι σχετικά με το ποσοστό πληρότητας των κάδων και από το σύνολο της παραγόμενης πληροφορίας θα δίνεται η δυνατότητα της βελτιστοποίησης των δρομολογίων των απορριμματοφόρων προκειμένου να αποφεύγονται άσκοπες στάσεις σε κάδους που δεν είναι γεμάτοι ή διαμορφώνονται επί τόπου έκτακτες διαδρομές ώστε να επιτυγχάνεται η ορθολογικότερη χρήση των οχημάτων μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα κάθε απορριμματοφόρου.

Το σύστημα τηλεματικής παρακολούθησης της πληρότητας των κάδων απορριμμάτων αποτελείται από:

– Τηλεματικές συσκευές με  αισθητήρες ο οποίες τοποθετούνται εντός των κάδων απορριμμάτων.

– Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο για την επικοινωνία των τηλεματικών συσκευών με το λογισμικό ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων.

– Λογισμικό ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων συσκευών έξυπνων αισθητήρων με δυνατότητες πρόβλεψης πληρότητας κάδων και δρομολόγησης απορριμματοφόρων.

– Mobile εφαρμογή για την ενημέρωση των οδηγών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη βέλτιστη διαδρομή που μπορεί να ακολουθηθεί.

– Φορητές συσκευές (Tablets) εγκατεστημένες στα απορριμματοφόρα ώστε να έχουν πρόσβαση οι οδηγοί στην εφαρμογή πλοήγησης.

– Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο για την επικοινωνία των φορητών συσκευών (Tablets) των απορριμματοφόρων με το σχετικό λογισμικό.

 

Μέσω του έργου αυτού επιδιώκεται:

– Βελτιστοποίηση των διαδρομών των δρομολογίων των απορριμματοφόρων αξιοποιώντας τις πληροφορίες οι οποίες θα παρέχονται αναφορικά με την πληρότητα των κάδων σε πραγματικό χρόνο. Ειδικότερα θα δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης των οδηγών μέσω tablets για το ποιες είναι οι αποτελεσματικές διαδρομές συλλογής  των απορριμμάτων.

– Μείωση του κόστους των καυσίμων, της συντήρησης και της λειτουργίας των οχημάτων λόγω βελτιστοποίησης των  δρομολογίων των απορριμματοφόρων.

– Άμεση αποκομιδή ενός κάδου σε περίπτωση υπερπλήρωσής του.

– Δυνατότητα ορθολογικότερης γεωγραφικής κατανομής κάδων ανάλογα με τις ανάγκες ανά γειτονιά, περιοχή, δημοτικό διαμέρισμα και ρεύμα συλλογής αποβλήτων.

– Δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού της υπηρεσίας Καθαριότητας.

– Εφαρμογή καλών πρακτικών για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του δήμου μέσω της μείωσης των εκπομπών CO2 από τα απορριμματοφόρα τα οποία θα ακολουθούν μικρότερες διαδρομές ανά δρομολόγιο.

– Δυνατότητα επεκτασιμότητας του συστήματος και σε άλλα ρεύματα αποβλήτων (βιοαπόβλητα, ανακυκλώσιμα) καλύπτοντας σχεδόν όλα τα σημεία συλλογής.

 

«Πρώτη μας επιδίωξη με την τοποθέτηση του συστήματος παρακολούθησης της πληρότητας των κάδων, είναι να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες μας. Μας δίνεται πλέον η δυνατότητα να γνωρίζουμε πότε θα πρέπει να αδειάσει ένας κάδος απορριμμάτων ώστε να μην βλέπουμε φαινόμενα υπερχείλισης των κάδων, με τα σκουπίδια να πετιούνται στο δρόμο. Παράλληλα, θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο τον ανθρώπινο δυναμικό μας καθώς και να επιτύχουμε και μείωση του κόστους καυσίμου που χρησιμοποιείται από τα απορριμματοφόρα», τονίζει ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος.

 

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο