Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

safe_image.phpΈνα πείραμα συμμετοχικής διαβούλευσης με αντικείμενο τη διαχείριση των οικιακών απορριμάτων και την ανακύκλωση, ξεκινά στο δήμο Θέρμης. Η αρχή, μάλιστα, θα γίνει από τη σχολική κοινότητα ενώ μέχρι το τέλος Ιουνίου 2018 πρόκειται να διεξαχθούν λαϊκές συνελεύσεις για το σκοπό αυτό. Στόχος είναι η ενεργοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών στην ανάδειξη θεμάτων και στη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Έτσι, την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 διοργανώνεται συνάντηση συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς του δήμου θέρμης από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών σε συνεργασία με την αντιδημαρχία Παιδείας και υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Στη συγκεκριμένη ενημερωτική συνάντηση πρόκειται να παρουσιαστούν προτεινόμενα προγράμματα παρέμβασης ώστε να σχεδιαστεί για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά η ένταξη στο σχολικό πρόγραμμα.
Ένας από τους βασικούς στόχους της εκπαίδευσης είναι η δημιουργία ενεργών πολιτών αλλά και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από ομαδική συμμετοχή και συνεργασία. “Με γνώμονα αυτό, πέρα από την τυπική ενημέρωση για τη διαβούλευση, στόχοςτης αντιδημαρχίας Παιδείας είναι να βοηθήσει στην η οικειοποίηση των μαθητών μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων αλλά και στο “άνοιγμα” ενεργού συζήτησης, μεταξύ τους, για το θέμα της ενεργής συμμετοχής σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο” δηλώνει ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Νέας Γενιάς Στέλιος Αποστόλου. Η όλη διαδικασία θα λειτουργήσει ως μια ευκαιρία προσομοίωσης παραγωγικού διαλόγου, έκφρασης απόψεων και δημοκρατικής συζήτησης. Στόχος είναι η ένταξη του προγράμματος αυτού και στα πλαίσια των μαθημάτων της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ’ Γυμνασίου και της Πολιτικής Παιδείας της Α’ Λυκείου καθώς στη διδακτέα ύλη υπάρχουν τα αντίστοιχα κεφάλαια που αναφέρονται στη λειτουργία των ΟΤΑ.

Η δημόσια διαβούλευση
Η διαμόρφωση ισχυρών συμμετοχικών θεσμών είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ενισχυθεί η τοπική δημοκρατία, να μειωθεί η διαφθορά, να αναπτυχθούν αποτελεσματικοί αξιόπιστοι και διαφανείς θεσμοί και να αναπτυχθεί μια υπεύθυνη συμμετοχική, αντιπροσωπευτική Κοινωνία των Πολιτών χωρίς αποκλεισμούς στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.
Η ενεργοποίηση στο τοπικό επίπεδο προκαλεί την ανάδειξη τοπικών θεμάτων και προτάσεων πολιτικής από «κάτω» προς τα «πάνω», δηλαδή από το κύτταρο [τοπικό διαμέρισμα ή/και γειτονιά] προς το αποφασιστικό όργανο [δημοτικό συμβούλιο].
Το επόμενο διάστημα θα οργανωθούν στα 14 τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Θέρμης δημόσιες διαβουλεύσεις για τις οποίες έχει επιλεγεί το ζήτημα διαχείρισης με βάση το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή (http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=c47d98c9-8cec-4350-ab5d-a80a00c338b9) και προβλέπει την εμπλοκή των Δήμων στη Διαχείριση των οικιακών αποβλήτων. Κύρια επιδίωξή είναι η ενεργοποίηση των πολιτών όχι μόνο στην ανάδειξη θεμάτων αλλά και στη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, μια που η διαβούλευση είναι επικεντρωμένη σε θέματα προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου Θέρμης αλλά και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής όσων ζουν και δραστηριοποιούνται στο Δήμο. Τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που θα συγκεντρωθούν από τις διαβουλεύσεις θα δώσουν
α) ένα βήμα για παρεμβάσεις στην προστασία και αειφόρο διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος,
β)στη βελτίωση την καθημερινότητας των πολιτών μέσα από την προώθηση οικολογικής συνείδησης
γ)στην ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού σχετικά με την ανακύκλωση, την αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών και την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
δ) Τέλος η βελτίωση των επιδόσεων της διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων και συγκεκριμένα της ανακύκλωσης μπορεί να προσφέρει ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό αλλά και πολιτισμικό κέρδος σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο