ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Κέντρα δια βίου μάθησης|

kdbm GGdiabiouGGdiabiouΞεκίνησε, έστω και με καθυστέρηση, η εκπαιδευτική χρονιά στα Κ.Δ.Β.Μ., που θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2016. Επισημαίνουμε και πάλι ότι η καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά σε εκκρεμότητες ως προς την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του Έργου και το καθεστώς ασφάλισης – πληρωμής των εκπαιδευτών σε πανελλαδικό επίπεδο και επομένως ουδεμία ευθύνη φέρουν γι’ αυτήν ο Δήμος Θέρμης και το Κ.Δ.Β.Μ.

Τα στελέχη του Κ.Δ.Β.Μ., έχοντας προετοιμαστεί κατάλληλα, ξεκίνησαν αμέσως μόλις δόθηκε η σχετική άδεια τη διαδικασία δημιουργίας τμημάτων. Δυστυχώς το ελάχιστο διάστημα που απέμεινε μέχρι τη λήξη της εκπαιδευτικής χρονιάς, καθώς και ο μικρός αριθμός εκπαιδευτών που είναι δυνατό να απασχοληθούν στα Κ.Δ.Β.Μ. υπό το παρόν καθεστώς ασφάλισης- πληρωμής τους, δεν επιτρέπουν την υλοποίηση ανάλογου με τις προηγούμενες χρονιές αριθμού τμημάτων και ιδιαίτερα 50ωρων. Έχει ήδη διασφαλιστεί η υλοποίηση τμημάτων Ιταλικών Α1, Αγγλικών Α2, Ρωσικών για τον τουρισμό, δύο τμημάτων Διαδικτυακών εργαλείων, Διακόσμησης, Ισπανικών για τον τουρισμό και Διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων (Θέρμη), Κοπτικής- Ραπτικής (Βασιλικά), ενώ γίνεται προσπάθεια για τμήμα Αγωγής Υγείας στη Μίκρα. Η επιλογή των προγραμμάτων έγινε με βάση τον αριθμό των σχετικών αιτήσεων που είχαν υποβληθεί, ενώ για κάποια δεν βρέθηκε εκπαιδευτής. Η επιλογή των εκπαιδευόμενων έγινε, όπως είναι γνωστό, με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

Τα Κ.Δ.Β.Μ. θα σταματήσουν προσωρινά τη λειτουργία τους μετά το τέλος Φεβρουαρίου 2016, προκειμένου να επανασχεδιαστεί το Έργο των Κ.Δ.Β.Μ. Απ’ το Υπουργείο Παιδείας μας διαβεβαίωσαν ότι θα επαναλειτουργήσουν απ’ το Σεπτέμβριο του 2016.

Τέλος, στο γραφείο του Κ.Δ.Β.Μ. (Αποστόλου και Γρηγορίου Ταβάκη 28, 1ος όροφος, τηλ. 2310-466133, 2310-466555, ώρες λειτουργίας 07:30- 15:30 καθημερινά) υπάρχουν όλες οι βεβαιώσεις παρακολούθησης της προηγούμενης χρονιάς, εκτός από τα τμήματα Ιταλικών (εκπαιδ. Σπυριδωνίδης), Αρωματικών φυτών, Διαδικτυακών εργαλείων (εκπαιδ. Σολαχίδης), Αγωγής Υγείας (εκπαιδ. Κουρουκλίδου) και Διακόσμησης (εκπαιδ. Παπαστεφάνου).

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας- Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο