ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Δελτία Τύπου, Επιτροπή δια βίου μάθησης, Προγράμματα επιμόρφωσης|

Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2023 έγινε η έναρξη του δια ζώσης προγράμματος, “Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή”, στο 2ο Γυμνάσιο Μίκρας του Δήμου Θέρμης. Αντικείμενο του είναι η “γνωριμία” των μαθητευομένων με τους υπολογιστές και τα βασικά διαδικτυακά εργαλεία που κάνουν τη καθημερινότητά μας ευκολότερη. Εκπαιδευτής του προγράμματος είναι ο κ. Δημήτριος Ξαφάς. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 25 ώρες και θα το παρακολουθήσουν 20 εκπαιδευόμενοι.

H θεματική ενότητα «Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή» έχει ως στόχο, με ένα συνεκτικό και περιεκτικό τρόπο, να ξεναγήσει τους εκπαιδευόμενους στους τομείς όπου το διαδίκτυο σήμερα έχει εισχωρήσει στην καθημερινή ζωή. Έτσι, πραγματεύεται θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα και στο πώς το διαδίκτυο μπορεί να βοηθήσει το χρήστη να λειτουργεί περισσότερο αποτελεσματικά, ενημερωμένα, ξεκούραστα και σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, βασικοί τομείς που αναλύονται στη θεματική ενότητα είναι η σύνδεση του διαδικτύου με την καθημερινή επικοινωνία, τις αγορές, την ενημέρωση και πληροφόρηση, τις υπηρεσίες που παρέχονται στον πολίτη, την εκπαίδευση και τη μάθηση, την εργασία και την ψυχαγωγία, καθώς και βασικά θέματα ασφάλειας στη χρήση του διαδικτύου. Είναι προφανές ότι οι στόχοι της θεματικής ενότητας είναι αδύνατο να εξαντληθούν στη θεματολογία που αφορά στη χρήση του διαδικτύου στην καθημερινή ζωή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εκπαιδευομένων:

1. Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός

2. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

3. Μηχανές Αναζήτησης

4. Διαδίκτυο και Επικοινωνία

6. Ενημέρωση – Ψυχαγωγία

7. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Υπηρεσίες προς τον πολίτη

8. Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Ηλεκτρονική Τραπεζική

9. Εκπαίδευση & Μάθηση

10. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Το φετινό εγχείρημα του Δήμου, σε στενή συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, βαίνει στο τέλος του για τα εκπαιδευτικά προγράμματα 2022-2023. Δυστυχώς, νέες αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές καθώς τα προγράμματα οδεύουν προς το τέλος τους. Τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης υλοποιούνται από τον Δήμο Θέρμης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Χρηματόπουλος Βασίλειος

Τηλ. : 2313300730

Ταχ. Διεύθυνση: Ουγκώ Β. 4

Email: v.chrimatopoulos@thermi.gov.gr


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο