Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις, Ενημέρωση|

images’Ανοιξε”, ήδη, από την Κυριακή 26 Νοεμβρίου η πλατφόρμα των αιτήσεων για το Κοινωνικό Μέρισμα. Οι δικαιούχοι, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτησή τους, είτε μόνοι τους, είτε μέσω των φοροτεχνικών  μέχρι την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017. Βάσει της ΚΥΑ 20171124 για τους όρους και τις προϋποθέσεις διανομής του Κοινωνικού μερίσματος 201, τα Κέντρα Κοινότητας δεν έχουν την αρμοδιότητα υποβολής αιτήσεων λόγω της χρήσης προσωπικών κωδικών προσβασης στο πληροφοριακό σύστημα. Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη συλλογή των δικαιολογητικών και τον τρόπο υποβολής της αίτησης. ,Παρακάτω παραθέτουμε την διαδικασία υποβολής της αίτησης με απλά βήματα:
Βήμα 1

“Ανοίγετε” την πλατφόρμα www.koinonikomerisma.gr
Βήμα 2

Eισέρχεστε με τα προσωπικά σας διαπιστευτήρια (κωδικούς) TAXISNET. (αν δεν τα έχετε, ζητείστε τα από τον λογιστή σας). Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί: να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται, δηλαδή των στοιχείων που αφορούν εσάς, την/τον σύζυγό σας ή/και τα προστατευόμενα τέκνα σας. Αν το σύστημα δεν πιστοποιεί τον συνδυασμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ που έχετε εισάγει, θα εμφανιστεί αντίστοιχο μήνυμα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πάτε σε ένα ΚΕΠ και να ζητήσετε να ενημερώσετε την εγγραφή του ΑΜΚΑ σας ως προς το πεδίο του ΑΦΜ. Για το σκοπό αυτό θα χρειαστείτε ένα έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας (ΑΔΤ, Διαβατήριο, κ.τ.λ.) και ένα έγγραφο που να αναγράφει το ΑΦΜ μαζί με τα προσωπικά στοιχεία σας (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας). Μόλις γίνει η διόρθωση μπορείτε να ξεκινήσετε εκ νέου τη διαδικασία (Βήμα 2) προκειμένου να διαπιστώσετε αν είστε δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος.)

Βήμα 3

Στο στάδιο αυτό θα εμφανιστεί μια φόρμα που αναφέρει:

· Τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο κτλ),

· Οικονομικά στοιχεία (φορολογητέο και αφορολόγητο ετήσιο εισόδημα),

· Περιουσιακά στοιχεία (αξία ακίνητης περιουσίας, τόκους καταθέσεων),

· Μια ένδειξη για το αν πληρείται το κριτήριο της μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία,

· Μια ένδειξη για το αν ικανοποιείται το κριτήριο της ύπαρξης έστω και ενός μήνα ασφάλισης φορέα κύριας ασφάλισης και τέλος,

· Μια λίστα με τα μέλη του νοικοκυριού σας.

(Αν κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία εμφανίζονται λανθασμένα στο σύστημα θα πρέπει να μεταβείτε σε ένα ΚΕΠ και να διορθώσετε το στοιχείο που εμφανίζεται εσφαλμένα, χρησιμοποιώντας κάθε έγγραφο που μπορεί να αποδείξει την αλλαγή που θέλετε να κάνετε.)

(Αν το σύστημα δεν έχει σωστή ένδειξη για το κριτήριο ύπαρξης έστω και ενός μήνα ασφάλισης σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, θα πρέπει να μεταβείτε σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και να ζητήσετε να διορθωθούν τα στοιχεία σας προσκομίζοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο. Οι διορθώσεις σχετίζονται μόνο με αποκατάσταση σφαλμάτων αναφορικά με την ταυτότητα του ασφαλισμένου και όχι σε εκ των υστέρων αναγνώριση χρόνου ασφάλισης.)

Αλλαγές σχετικά με τα οικονομικά σας στοιχεία ή τη διασταύρωση της επί πενταετίας μόνιμης κατοικίας στην χώρα δεν είναι δυνατή, διότι καταχωρούνται αυτομάτως.

Βήμα 4

Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού IBAN στον οποίον είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Θα πρέπει να δηλώσετε έγκυρο και ενεργό IBAN, στον οποίο είστε υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος. Σε αντίθετη περίπτωση, δε θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή ακόμα και αν πληρούνται τα κριτήρια. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τυχόν δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό, τον λογαριασμό μισθοδοσίας ή είσπραξης σύνταξης ή επιδομάτων (ανεργίας, ΚΕΑ κ.τ.λ.). Υπογραμμίζεται η σημασία της ορθής συμπλήρωσης του συγκεκριμένου πεδίου. Επισημαίνεται επίσης, ότι θα διερευνηθεί σε μεταγενέστερο έλεγχο η συσχέτιση των αριθμών λογαριασμών IBAN με τους ΑΦΜ των δικαιούχων, όπως και η τυχόν εμφάνιση του ίδιου IBAN σε περισσότερους του ενός δικαιούχους.

Βήμα 5

Σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας περιλαμβάνει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων, μέσω των κωδικών τους στο Taxis-net, για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Γ.Γ.Π.Σ, προκειμένου να διαπιστώσετε αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης. Η θετική συγκατάθεση όλων των φιλοξενούμενων ενηλίκων εντός της προθεσμίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση ολοκλήρωσης της αίτησης. Συνεπώς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με τους φιλοξενούμενούς σας (στη φόρμα αναγράφονται τα στοιχεία των ατόμων των οποίων η συναίνεση απαιτείται) ώστε να μπουν στον διαδικτυακό τόπο με τους δικούς τους κωδικούς και να συναινέσουν.

Προσοχή: Αν διαπιστώσετε ότι άγνωστο σε εσάς άτομο απεικονίζεται ως φιλοξενούμενός σας, μπορείτε να το εξαιρέσετε χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή που είναι διαθέσιμη δίπλα στο όνομα του. Η επιλογή αυτή συνιστά καταγγελία προς την οικεία ΔΟΥ σε βάρος του εμφαινόμενου ως φιλοξενούμενου, περί ψευδούς υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Αν έχετε αποκτήσει τέκνο μετά την 1/1/2017 μπορείτε να το δηλώσετε εισάγοντας τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. Καμία άλλη αλλαγή στη σύνθεση του νοικοκυριού δεν είναι δυνατή.

Βήμα 6

Εφόσον όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού σας έχουν συναινέσει, εμφανίζεται η ένδειξη που αναφέρει αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης. Σε θετική περίπτωση, ενημερώνεστε αμέσως για το ποσό του κοινωνικού μερίσματος που αντιστοιχεί στο νοικοκυριό σας. Διαφορετικά, εμφανίζονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους δεν είστε δικαιούχος του μερίσματος. Εάν δεν εμφανιστεί αυτή η πληροφορία, κάποιο από τα μέλη του νοικοκυριού δεν έχει δώσει ακόμα την συναίνεση του ή έχει αρνηθεί να την δώσει.

Βήμα 7

Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, θα πρέπει να κάνετε την επιλογή [Αποδέχομαι το κοινωνικό μέρισμα] ώστε να καταστείτε δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος.

Προσοχή: Σε περίπτωση μη αποδοχής δεν θα καταστείτε δικαιούχος ακόμα και αν πληρούνται τα κριτήρια.

Σημείωση: Αν κατά τα 4 πρώτα βήματα έχει προκύψει η ανάγκη να διορθώσετε τα στοιχεία σας σε ΚΕΠ ή στον ΕΦΚΑ, για να ενημερωθεί η πλατφόρμα με τις αλλαγές που κάνατε, πρέπει να ζητήσετε να γίνει επαναξιολόγηση του νοικοκυριού σας κάνοντας την επιλογή στην οθόνη «Αξιολόγηση επιλεξιμότητας κοινωνικού μερίσματος». Η διαδικασία θα πρέπει πάντως να ολοκληρωθεί εντός της σχετικής προθεσμίας αποδοχής του κοινωνικού μερίσματος, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017.. Επιπλέον στους πολίτες παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με την κεντρική υπηρεσία για το κοινωνικό μέρισμα μέσω του e-mail: info@koinonikomerisma.gr.  Οι υπάλληλοι του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θέρμης βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων για να την πραγματοποίηση των αιτήσεων που αφορούν το Κοινωνικό Μέρισμα, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00, στο Κέντρο Κοινότητας του δήμου Θέρμης, Απ. & Γρ. Ταβάκη 28 στη Θέρμη. Για την παροχή πληροφοριών μέσω τηλεφώνου, καλέστε στο 2313-300739 (επιλέγοντας το 1 για “Κέντρο Κοινότητας” και κατόπιν το 2 για “Κοινωνική Λειτουργό”).

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με θέματα κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας μπορείτε να στείλετε email στο kentro-koinotitas@thermi.gov.gr.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο