ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Παρεμβάσεις βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών και αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης, περιλαμβάνει ο δίμηνος απολογισμός Ιουνίου – Ιουλίου 2019 της ΔΕΥΑ Θέρμης. Κατασκευή νέων δικτύων αποχέτευσης, νέων φρεατίων,  επισκευή εκατοντάδων βλαβών ύδρευσης και αντίστοιχες αντικαταστάσεις υδρομέτρων καθώς και επεκτάσεις αγωγών και δικτύων ύδρευσης συγκαταλέγονται ανάμεσα στις παρεμβάσεις.
Σταθερή προτεραιότητα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας του νερού που προσφέρει, η απρόσκοπτη παροχή του σε όλους τους καταναλωτές του Δήμου μας και η σταδιακή εξέλιξη των υπηρεσιών της με δράσεις και παρεμβάσεις αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη την έκταση του Δήμου μας.

Ειδικότερα, κατά τους  μήνες  Ιούνιο – Ιούλιο 2019  στη Δημοτική Ενότητα Θέρμης έγιναν συνολικά δεκάδες βλάβες ύδρευσης και άρδευσης. Καθημερινά γινόταν έλεγχος δεξαμενών, αντλιοστασίων και καθαρισμός ακαθάρτων Νέου Ρυσίου. Έγιναν τοποθετήσεις  νέων υδρομέτρων, άρδευσης , αλλαγές υδρομέτρων άρδευσης  και  αλλαγές υδρομέτρων ύδρευσης . Αναλυτικά τα συνεργεία της ΔΕΥΑ προέβησαν σε:


Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων, βλαβών και στρώσιμο πίσσας στις Κοινότητες Νέας Ραιδεστού και Θέρμης – Τριαδίου. Επέκταση αγωγού ύδρευσης 100 μέτρων στο πάρκο Ανέμη της Τοπικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού. Επέκταση παροχής  55 μέτρων στο 5ο νηπιαγωγείο στην Τοπική Κοινότητα Θέρμης. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί σχαρών και φρεατίων, τοποθετήσεις νέων παροχών ύδρευσης, αποκαταστάσεις φρεατίων όμβριων υδάτων και αποκαταστάσεις βλαβών παροχής και καθαρισμοί φρεατίων σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες.


Στην Δημοτική Ενότητα Βασιλικών έγιναν βλάβες ύδρευσης,   βλάβες  άρδευσης και  αλλαγές  βανών  άρδευσης, τοποθετήσεις   νέων υδρομέτρων  και  αλλαγές υδρομέτρων. Επίσης καθημερινά γινόταν έλεγχος δεξαμενών και γέμισμα δεξαμενών με χλώριο όπου χρειαζόταν. Συγκεκριμένα κατά το δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου 2019 στη Δημοτική Ενότητα Βασιλικών έγιναν: Επέκταση παροχής αγωγού ύδρευσης 200 μέτρων στην ΤΚ Αγίου Αντωνίου, επέκταση παροχής από το Σύνδεσμο συνολικού μήκους 100 μέτρων στο Κεντρικό Δίκτυο της Αγίας Παρασκευής. Καθαρισμοί σχαρών, αποκαταστάσεις πεζοδρομίων, αποκαταστάσεις βλαβών παροχής, τοποθετήσεις βανών άρδευσης και τοποθετήσεις νέων παροχών σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες.
Στη Δημοτική Ενότητα Μίκρας αποκαταστάθηκαν επίσης βλάβες ύδρευσης, τοποθετήσεις νέων υδρομέτρων και αλλαγές  βανών άρδευσης . Επίσης τα συνεργεία της ΔΕΥΑ προέβησαν σε: τοποθετήσεις αρδευτικού και πλακών, επισκευές βανών άρδευσης, στρώσιμο πίσσας και αποκαταστάσεις βλαβών άρδευσης και παροχής σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

deya paremvaseis 1Παρεμβάσεις βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών και αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης περιλαμβάνει ο δίμηνος απολογισμός Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2018 της ΔΕΥΑ Θέρμης. Κατασκευή νέων δικτύων αποχέτευσης,νέων φρεατίων επισκευή εκατοντάδων βλαβών ύδρευσης και αντίστοιχες αντικαταστάσεις υδρομέτρων και δικτύων ύδρευσης πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο δίμηνο.
Σταθερή προτεραιότητα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας του νερού που προσφέρει, η απρόσκοπτη παροχή του σε όλους τους καταναλωτές του Δήμου μας και η σταδιακή εξέλιξη των υπηρεσιών της με δράσεις και παρεμβάσεις αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη την έκταση του Δήμου.
Ειδικότερα κατά τους μήνες Αύγουστο – Σεπτέμβριο 2018 στη Δημοτική Ενότητα Θέρμης αποκαταστάθηκαν συνολικά 53 βλάβες ύδρευσης και 5 βλάβες άρδευσης. Καθημερινά γινόταν έλεγχος δεξαμενών, αντλιοστασίων και έλεγχος ακαθάρτων αντλιοστασίου Νέου Ρυσίου. Έγιναν τοποθετήσεις 18 νέων υδρομέτρων και 40  αντίστοιχες αλλαγές.

(περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο